En notis fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter - les mer.

Beltedyret Omforladels fra UiBs studentavis i 2010 er et eksempel på humor eller satire som går over streken.
Beltedyret Omforladels fra UiBs studentavis i 2010 er et eksempel på humor eller satire som går over streken.

Fagseminar om antisemittismens omskiftelighet

På et fagseminar om antisemittisme ved Jødisk Museum i Oslo 13. november forklarte forskere i prosjektet Skiftende grenser - definisjoner, uttrykk og konsekvenser av antisemittisme i samtidens Norge hvorfor satire som Satiriks’ famøse scrabble-sketsj fra i sommer er antisemittisk.

Fagseminaret viste at støtte til klassisk antisemittisme har gått ned i befolkningen, men at den stadig inntar nye, mer tidsriktige former.

Målet er å underminere verdien, ikke bare til jødene, men til andre minoriteter i samfunnet. Anti-semittismen er altså også anti-demokratisk i sitt vesen.

Professor Christhard Hoffmann fra Universitetet i Bergen fortalte i sitt innlegg om hvordan antisemittismen endret karakter etter andre verdenskrig. Åpne antisemittiske uttrykk ble fortrengt fra den offentlige sfæren etter Holocaust. Antisemittismen gikk på et vis under jorden.

– Uttrykksformene ble mer skjult, kodet. De kommer nå i form av Israel-relatert kritikk, Holocaust-skepsis, anti-globaliseringsholdninger og som det vi forskere kaller «antisemittisme uten antisemitter». Kampen for ytringsfrihet kan for eksempel ha antisemittiske undertoner, særlig i retorikk om at ytringsfriheten undertrykkes på grunn av et feilaktig hensyn til jødenes følsomhet, sa Hoffmann som også er seniorforsker ved HL-senteret.

Les mer om seminaret på hjemmesidene til HL-senteret

Powered by Labrador CMS