Hjemme best mot kols

Bruk av ”hjemmesykehus” kan gi færre reinnleggelser av personer med akutt forverring av kols.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto) (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
(Illustrasjonsfoto: iStockphoto) (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Hjemmesykehus

”Hjemmesykehus” innebærer at pasienter som vanligvis behandles i sykehus får behandling hjemme. Behandling og oppfølging kan eksempelvis omfatte regelmessige hjemmebesøk av kvalifisert helsepersonell og telefonkontakt.

Om kols-forverring

Mer enn 200 000 voksne personer i Norge har i dag kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og det anslås at over 20 000 har alvorlig grad av denne sykdommen.

Personer med kols kan få akutte forverringer som krever spesialisert medisinsk behandling.

 

Hjemmesykehus innebærer at pasienter som vanligvis behandles i sykehus får behandling hjemme.

Behandling og oppfølging kan eksempelvis omfatte regelmessige hjemmebesøk av kvalifisert helsepersonell og telefonkontakt.

– Det ser ut til at pasienter med akutt forverring av kols som blir behandlet i hjemmesykehus sjeldnere blir innlagt på sykehus på nytt enn pasienter som er innlagt for vanlig behandling i sykehus.

– Vi ser også en tendens til redusert dødelighet blant disse pasientene sammenlignet med kols-pasienter som er innlagt for vanlig behandling i sykehus, sier prosjektleder Elisabeth Jeppesen ved Kunnskapssenteret.

Det er derimot usikkert om pasienter og pårørende blir mer tilfredse av behandling i hjemmesykehus.

– Forskningen har for lav kvalitet til at vi kan konkludere sikkert om dette, sier Jeppesen.

Hjemmesykehus kan redusere antall reinnleggelser ved akutt forverring av kols. (Illustrasjon: Knut Forr Børtnes)
Hjemmesykehus kan redusere antall reinnleggelser ved akutt forverring av kols. (Illustrasjon: Knut Forr Børtnes)

Behov for mer forskning

Kunnskapssenteret har oppsummert forskning om effekten av behandling i intermediære enheter eller i hjemmesykehus sammenlignet med ordinær sykehusbehandling for pasienter med akutt kols-forverring.

Forskerne fant åtte studier med til sammen 870 pasienter som rapporterte om effekt av behandling i hjemmesykehus sammenliknet med ordinær sykehusbehandling for pasienter med akutt forverring av kols.

De fant ingen kontrollerte studier som evaluerte effekt av behandling i intermediære enheter eller observasjonsposter for denne pasientgruppen.

De inkluderte studiene er hovedsakelig utført i europeiske land der helsetjenesten har en annen oppbygning enn norsk helsetjeneste. Dette kan påvirke overføringsverdien til norske forhold.

– En ny norsk studie er igangsatt og vil kanskje kunne gi et bedre bilde av effekten av hjemmesykehus, tilføyer Jeppesen.

For å få svar på om intermediære enheter og observasjonsposter har effekt i behandling av pasienter med akutt forverring av kols, er det behov for kontrollerte studier som evaluerer dette, viser kunnskapsoversikten.

Referanse:

Jeppesen, Brurberg, Lidal, Holte & Vist, Intermediære enheter og ”hjemmesykehus” ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring, Rapport fra Kunnskapssenteret nr 08, 2011.

Powered by Labrador CMS