Røyking er den sterkeste faktoren for å få lungekreft. Men sammenhengen mellom røykemønster, alder, BMI og hoste avgjør risikoen. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Røyking er den sterkeste faktoren for å få lungekreft. Men sammenhengen mellom røykemønster, alder, BMI og hoste avgjør risikoen. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Sju faktorer som avgjør om du har stor risiko for å få lungekreft

Det er nemlig ikke bare de som har røyket mye, som kan få sykdommen.

Publisert

HUNT-undersøkelsen

  • Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) har i tre perioder samlet inn store mengder helsedata som forskere i inn- og utland har benyttet seg av. Den regnes som en av de største og mest innholdsrike biobanker i verden.
  • Fjerde runde (HUNT4) er i gang nå.
  • Så langt har materialet gitt 1700 vitenskapelige arbeider og 170 doktoravhandlinger.

Hvert år dør 1,6 millioner mennesker av lungekreft. Men om du tror at dette bare gjelder eldre storrøykere, tar du feil.

En ny undersøkelse viser at du også har en viss risiko selv om du er ung og ikke har røyket spesielt mye eller lenge.

Forskere i Norge har tatt for seg svarene til 65 000 nordmenn i alderen 20 til 100 år og identifisert ulike risikofaktorer som gir en god pekepinn på om du tilhører en av risikogruppene.

Lungekreft kan avsløres ved hjelp av en CT-undersøkelse. Men CT er dyrt og bør ikke gjøres unødvendig fordi gjentatte små doser røntgenstråler kan være skadelige over tid. Derfor er det viktig å komme frem til nye redskaper som kan hjelpe legene.

94 prosent røykere

Oluf Dimitri Røe er forsker ved NTNUs Institutt for klinisk og molekylær medisin og overlege ved Kreftklinikken Sykehuset Levanger. Han er spesialist i onkologi, en medisinsk gren som tar for seg kreft og ulike behandlingsmetoder.

Etter tre års arbeid fant han og kollegaene ut at 94 prosent av de som fikk lungekreft, var røykere eller eksrøykere. Ingen klare risikomomenter kunne finnes for de seks prosentene som ikke hadde røyket.

I tillegg fant de ut at 36 prosent av tilfellene forekom hos folk som hadde røyket færre enn 20 sigaretter daglig i mindre enn 20 år. 

De sju risikofaktorene

Svarene ga gruppen mulighet for å peke ut folk som har større sannsynlighet for å utvikle lungekreft blant røykere og eksrøykere. Sju risikofaktorer ble identifisert.

Gruppen lagde også en risikokalkulator der du kan regne ut din personlige risiko for å få lungekreft i løpet av seks og 16 år. Denne har fått navnet HUNT Lung Cancer Risk Model.

Fem faktorer er allerede velkjente:

  • Høy alder
  • Pakkeår (Omregnet i hvor mange år du har røyket 20 sigaretter daglig)
  • Hvor mange sigaretter du har røyket daglig (Få sigaretter daglig i mange år er mer skadelig enn mange sigaretter i få år)
  • Hvor lenge det er siden du sluttet å røyke (Risikoen synker med årene)
  • Kroppsmasseindeks (BMI, jo lavere BMI dess høyere risiko)

To faktorer er nye:

  • Perioder med daglig hosting (Øker risikoen)
  • Hvor mange timer du er utsatt for røyk innendørs daglig (Øker risikoen)

Færre til CT

Forskerne brukte disse funnene for å se om de kunne forutsi lungekreft hos 45 000 mennesker. Disse hadde deltatt i ti andre helsestudier, som tilsammen kalles CONOR (Cohort of Norway).

Når de satte folk opp mot hverandre parvis, kunne forskerne med cirka 88 prosent riktighet forutsi hvem av dem som først ville utvikle lungekreft.

Det betyr at modellen kan spare folk for å bli undersøkt med CT. Faktisk trengte bare 22 prosent av røykerne og eksrøykerne å bli undersøkt med de farlige røntgenstrålene for at forskerne kunne fange opp opptil 85 prosent av dem som ville utvikle lungekreft de neste seks årene.

– Metoden kan redusere antallet mennesker som får unødig CT i fremtidig lungekreft-screening og samtidig sikre at de med høyest risiko blir identifisert, sier Røe.

Det spesielle med metoden er at den kan også identifisere risiko hos både yngre personer og de som ikke er storrøykere.

Referanse:

Maria Markaki m.fl: A Validated Clinical Risk Prediction Model for Lung Cancer in Smokers of All Ages and Exposure Types: A HUNT Study. EbioMedicine. 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2018.03.027