Nettbasert hjelp til fremsyn

Det europeiske nettverket ForSociety lanserer et nettbasert verktøy som skal være til hjelp i planleggingen av såkalte foresightprosesser.

Publisert

Det nyetablerte nettverktøyet DoingForesight kan brukes av alle som planlegger foresightprosesser eller teknologivurderinger.

Verktøyet baserer seg på en omfattende erfaringssamling og har en praktisk, brukervennlig innretning.

Fremsyn

Foresight er et ord som brukes for å beskrive måter å utforske fremtiden på.

Begrepet kan oversettes til det norske ordet fremsyn.

Noen vanlige metoder er scenarioutvikling og teknologivurderinger.

Metodikken blir hyppig benyttet innen forsknings- og teknologipolitikken.

Formålet er å løfte blikket fra den aktuelle situasjonen og identifisere sentrale endringsprosesser og drivkrefter som vil være med på å forme utviklingen innen et bestemt område.

Dette innebærer en utforsking av samspillet mellom teknologi, økonomi og samfunn.

Slik skal fremsyn forberede på og åpne opp for alternative fremtider.

Det skal hjelpe prosjektledere å strukturere prosessen, prioritere problemstillinger og velge metoder som passer til mål og tilgjengelige ressurser.

Det er ERA-nettet ForSociety som står bak utviklingen av DoingForesight, som ble lansert i mai i forbindelse med nettverksmøtet i Berlin, og som nå er fritt tilgjengelig for alle som vil bruke det (se lenke i høyre spalte).

ForSociety er et EU-støttet nettverk for utvikling av fremtidsmetodikk, hvor 15 land i ulike deler av Europa deltar. Norge er representert gjennom Forskningsrådet.

Europeisk kunnskap satt i system

- Nordmenn er flinke til skippertak og improvisasjon, men det nytter ikke å basere seg på dette i fremtidsprosesser, uttaler spesialrådgiver Ellen Veie.

- Det nye nettbaserte verktøyet er et bidrag til større systematikk i planleggingen, forklarer hun.

Ellen Veie er norsk koordinator for ForSociety, og har vært redaktør for rapporten Development of Training Schemes and Foresight Toolkit, som oppsummerer mye av foresightutviklingen i Europa de siste årene.

Et vell av aktuelle innsikter og erfaringer er innarbeidet i nettverktøyet, som har fått en praktisk, brukervennlig innretning.

"Ellen Veie."
"Ellen Veie."

- DoingForesight bygger dermed på den mest omfattende samlingen av metoder, kunnskap og erfaring på dette feltet som finnes i dag, sier Veie.

- Vi mener at verktøyet vil være nyttig for mange i Forskningsrådet, for eksempel programkoordinatorer og programstyrer som ønsker å skjerpe fremtidsorienteringen, og som vurderer å sette i gang foresight for å se en teknologi eller et tematisk felt i en større samfunnsmessig sammenheng.

Vi håper også at verktøyet kan bli tatt i bruk av foresightinteresserte rundt om i norske regioner.

Hjelp til alle trinn i prosessen

Brukeren blir bedt om å oppgi hva som er det viktigste problemstillingene, og hvilken rolle det aktuelle prosjektet tenkes å ha når det gjelder disse.

Verktøyet gir en tilbakemelding som visualiserer hvordan dette står i samsvar til de prioriteringene man har oppgitt, slik at man med ett øyekast ser om det er behov for å tenke gjennom prioriteringene en gang til.

Deretter foreslår verktøyet noen foresightmetoder som kan egne seg med hensyn til det som prosjektet skal besvare.

- Er det behov for mer kunnskap om en teknologi, kan et ekspertpanel være en løsning, utdyper Veie.

- Ønsker man derimot en tilbakemelding om holdninger i samfunnet, kan man vurdere konsensuskonferanser.

- Verktøyet presenterer totalt om lag 40 metoder og teknikker. Noen av de mest vanlige er Delphistudier, ulike typer paneler og scenarieprosesser, som vi også har brukt mye her i Forskningsrådet, legger hun til.

I hvert tilfelle kommer det opp en rekke forslag til metoder, med lenke til detaljerte beskrivelser om hvordan disse kan brukes, og informasjon om ressursbehov i hvert tilfelle.

En egen arbeidsgruppe har jobbet med innholdet i verktøyet, mens det danske Teknologirådet, som Forskningsrådet har et nært samarbeid med, står bak planleggingen og den tekniske oppbyggingen av verktøyet.

Ønsker europeiske foresight-samarbeid

Nettverktøyet DoingForesight er et ledd i utviklingen av et felles europeisk læringsgrunnlag for foresight. Tanken er at verktøyet skal utvikles og foredles i lys av erfaringer.

Mer enn før innser de fleste involverte at fremtidstenkning er svært avhengig av konteksten. Det nytter ikke å kjøre alle prosjekter gjennom samme trakt.

Det er behov for å eksperimentere med ulike typer prosesser og for å kombinere metodene på nye måter.

Foresightprosjekter har hittil overveiende foregått innenfor en nasjonal ramme. Mange håper nå at det skal komme flere genuint grenseoverskridende prosjekter, noe rapporten Development of Training Schemes and Foresight Toolkit også drøfter.

- Det er viktig å utforske nye metoder og tilnærminger, sier Ellen Veie, som håper at det europeiske foresight-samarbeidet kan være en drivkraft også i fortsettelsen.

Lenke:

Rapport: Development of Training Schemes and Foresight Toolkit (pdf)