Ny metode kan redusere hjerteflimmer

For pasienter som ikke oppnår tilfredsstillende behandling ved bruk av tabletter mot hjerteflimmer, viser en alternativ metode nå lovende resultater. Det går fram av en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hjerteflimmer, eller flimmerhjerte som det også kalles, er en kronisk tilstand. Men flimmeret kan også komme som anfall med uregelmessig og ofte rask hjerterytme.

Hjerteflimmeret forårsaker ubehag i form av pustevansker og svimmelhet. I Norge lider cirka 45 000 mennesker av denne sykdommen.

Den er sjelden hos pasienter under 50 år, mens cirka 10 prosent av alle 80-åringer har hjerteflimmer.

Sykdommen gir økt dødelighet, og rundt 15 prosent av alle hjerneslag skyldes hjerteflimmer.

Gode resultater

Radiofrekvensablasjon er en ny metode som har gitt gode resultater på pasienter med hjerteflimmer. Det viser undersøkelser som man har gjort ett år senere.

I undersøkelsene har man sett på hvor mange pasienter som fortsatt har hjerteflimmer, og sammenlignet dem med pasienter som har fått vanlig medikamentell behandling.

Behandlingen går ut på å varme opp vevet med radiobølger i små områder av hjertet, slik at vevet koagulerer og blokkerer uønskede, elektriske impulser.

Dette gjør man ved å føre flere tynne ledninger inn i hjertet for å lokalisere de elektriske impulsene som forårsaker hjerteflimmeret.

Inngrepet utføres vanligvis med lokal anestesi, hvor pasienten er våken og kan følge med i det som skjer.

Innleggelse

Inngrepet varer fra to til seks timer, og kan medføre en viss smerte. Pasienten er normalt innlagt på sykehus i to til tre døgn.

Man skiller mellom ablasjon, som fjerner anfallene, og lindrende ablasjon, som bremser eller helt blokkerer impulsene fra forkamre til hjertekamre.

I det siste tilfellet må pulsen sikres med en innoperert pacemaker.

De fire studiene Kunnskapssenteret baserer sin rapport på, inkluderer 380 pasienter. Studiene ser på de tre kliniske formene paroksysmal, persisterende og kronisk hjerteflimmer.

Totalt ble 192 pasienter behandlet med radiofrekvensablasjon. Disse ble så sammenlignet med 119 pasienter som fikk medikamentell behandling og 69 pasienter som ikke fikk behandling.

Effektiv metode

Etter ett år hadde 30 prosent av pasientene som ble behandlet med radiofrekvensablasjon, fortsatt hjerteflimmer. I kontrollgruppen hadde 65 prosent av pasientene fortsatt hjerteflimmer.

"Seniorforsker Gunn Elisabeth Vist ved Kunnskapssenteret. Foto: Ellenor Mathisen."
"Seniorforsker Gunn Elisabeth Vist ved Kunnskapssenteret. Foto: Ellenor Mathisen."

I gruppen som ble behandlet med radiofrekvensablasjon, fikk to pasienter slag og to døde, mens én pasient i kontrollgruppen døde.

Konklusjonen er at radiofrekvensablasjon er en effektiv metode for å redusere hjerteflimmer. Men foreløpig vet man ikke nok om risikoen for komplikasjoner og bivirkninger ved bruk av denne metoden.

Få komplikasjoner

Rapporten konkluderer med at det er få komplikasjoner og lav dødelighet ved radiofrekvensablasjon. Dette gjelder også ved medikamentell behandling som ble gitt i disse studiene.

Prosjektleder og seniorforsker Gunn Elisabeth Vist i Kunnskapssenteret sier at studiene er for små til å si noe om det er forskjeller mellom ablasjon og medikamentell behandling når det gjelder komplikasjoner og lav dødelighet.

- Hensikten med rapporten er å vurdere dokumentasjonsgrunnlaget for bruk av radiofrekvensablasjon ved hjerteflimmer, og her er metodene under rask utvikling, sier Vist.

Powered by Labrador CMS