Gravide i global jobbskvis

Det kan være tøft å bli gravid om en jobber i et stort, multinasjonalt selskap der normen er lange arbeidsdager og lite skille mellom jobb og fritid. I det globaliserte arbeidslivet betraktes arbeidstakerne som kjønnsløse, uten ansvarsoppgaver utenfor jobbsfæren.

Førstelektor Hege Eggen Børve ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har forsket på hvordan samspillet mellom arbeidsplassen, velferdsstaten og det globale arbeidslivet påvirker kvinnelige arbeidstakere når de blir gravide.

Eggen Børve er doktorgradsstipendiat ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Lange arbeidsdager

Stadig flere arbeidstakere får jobb i store, multinasjonale selskaper som opererer i flere land og verdensdeler.

I disse jobbene kreves ofte lange arbeidsdager, stort engasjement og at man prioriterer jobb framfor familie. Globaliseringen av arbeidslivet visker ut skillet mellom jobb og fritid.

- I organisasjonen er arbeidstidsnormen å jobbe lange arbeidsdager, og forutsetningen for å å leve opp til dette idealet er at en er tilgjengelig og disponibel for arbeidsplassen omtrent hele døgnet, sier Hege Eggen Børve.

To gravide kvinner

Forskeren har blant annet dybdeintervjuet to norske kvinner, Sophia og Mari, som begge jobbet i multinasjonale selskap og ble gravide.

Mens Sophia, som arbeidet i Norge, fikk nyte godt av lang svangerskapspermisjon med lønn og mulighet for redusert arbeidstid etter permisjonen, sakket Mari akterut karrieremessig i sin stilling i USA.

- Mari beskrev seg selv som gift med jobben før hun ble gravid. Da magen begynte å vokse fortsatte hun å jobbe lange arbeidsdager selv om det ble tyngre mot slutten av svangerskapet.

- Etter forespørsel fra ledelsen jobbet hun helt fram til termindatoen, selv om amerikansk lov pålegger gravide å ta to uker permisjon før fødselen. Begrunnelsen for å presse seg selv hardt var å unngå å bli skviset ut av jobben, sier Eggen Børve.

Presset seg hardt

"Gravide kvinner i norsk arbeidsliv nyter godt av velferdsstatsordninger som ikke er en selvfølge for alle som jobber i multinasjonale selskaper."
"Gravide kvinner i norsk arbeidsliv nyter godt av velferdsstatsordninger som ikke er en selvfølge for alle som jobber i multinasjonale selskaper."

Ingen på arbeidsplassen nevnte Maris graviditet før den dagen hun hadde termin og tok permisjon.

Mari forhandlet med arbeidsgiveren sin for å få ta ut mer fødselspermisjon enn de tre månedene amerikansk lov ga henne rett til, men møtte liten forståelse i selskapet.

Hun fikk heller ikke noe løfte om å beholde stillingen sin etter endt permisjon.

Mistet jobben

Mari reduserte arbeidstida noe da hun kom tilbake etter fire måneder permisjon. Da hun ble gravid igjen mens bedriften opplevde nedgangstider, mistet hun jobben.

- Mari brøt med arbeidstidspraksisen i firmaet da hun reduserte arbeidstida på grunn av omsorgsansvaret. Hun var fortsatt en dedikert arbeidstaker, men kunne ikke vie fullt så stor del av livet sitt til jobben lenger.

Dette og at hun ble gravid igjen ser ut til å være grunnen til at hun ble sagt opp, sier forskeren.

Bedre i Norge

Sophia i Norge jobbet 10-12 timer daglig før hun ble mor, og hun trivdes med det. Det multinasjonale selskapet hun jobbet i hadde norske eiere, men var like fullt knyttet til det globale markedet.

Også Sophia jobbet helt fram til termindatoen. Norsk lovverk bidro til at hun slapp å forhandle med arbeidsgiver om lengden på permisjon, og det beskyttet henne mot å bli skviset ut av stillingen sin i løpet av permisjonstida.

Kjønnsnøytral arbeidsplass

- Både Mari og Sophia ser på arbeidsplassen sin som en kjønnsnøytral arena, og på seg selv og kollegene som kjønnsnøytrale arbeidere. Dette understreker de med å arbeide også etter at permisjonstida egentlig har startet, sier Hege Eggen Børve.

Når magen vokser og fødselen nærmer seg skjer det en forandring hos den “kjønnsnøytrale” arbeideren.

Hun blir til en kvinne med ansvar også utenfor arbeidsplassen, og graviditeten kan bli et symbol på at hun ikke lenger vil klare å jobbe like mye og være like fleksibel.

Viktige velferdsstatsordninger

- Disse to kvinnenes historier illustrerer forholdet mellom det globale og det lokale for de som jobber i multinasjonale selskap, sier forskeren.

- Kravene og forventningene i arbeidslivet er de samme, men i Norge slipper de gravide å forhandle med arbeidsgiveren om tid til å være mor. Omsorgspermisjon er sikret gjennom velferdsstaten.

- Den er dessuten til foreldrene, ikke bare forbeholdt mor.

Trengs mer forskning

Hege Eggen Børve understreker at dette er et felt det er forsket lite på, og det trengs flere undersøkelser før det kan gjøres generaliseringer.

- Hvis diskriminering på grunn av graviditet er utbredt i det globale arbeidslivet, betyr det at det kan bli vanskelig å rekruttere kvinnelige ledere i framtida, sier Hege Eggen Børve.

Referanse:

Hege Eggen Børve, Pregnant Bodies: Norwegian Female Employees in Global Working Life, European Journal of Women’s Studies 2007; 14; 311.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Nord-Trøndelag - Les mer

Powered by Labrador CMS