Det er registrert 38 arter mygg i Norge, men forskere tror det er flere. Noen myggarter sprer sykdom. (Foto: Arnstein Staverløkk, NINA)
Det er registrert 38 arter mygg i Norge, men forskere tror det er flere. Noen myggarter sprer sykdom. (Foto: Arnstein Staverløkk, NINA)

Har ikke oversikt over myggen

Stikkmygg kan gi oss kløe, men noen arter kan også spre sykdom. Nå skal norske forskere finne ut mer om hvilke arter vi har i Norge, for det er uklart i dag.

– Det er jo ingen tvil om at det finnes mygg i Norge, men vi mangler en oppdatert kunnskap over hvilke arter som finnes og hvor de er utbredt, sier biolog Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Det er tidligere registrert 38 arter her til lands, mens Sverige har 49.

– Vi regner med at flere av disse artene også finnes i Norge, sier Dahle.

Enkelte arter av stikkmygg kan overføre sykdom, som malaria. De siste tiårene i Europa har også vestnilfeber og andre nye virussykdommer blitt overført til mennesker via lokale myggarter. 

Stikkmygg etterlater seg kløende stikk. I sommer skal forskere fra NINA kartlegge stikkmygg i Nord-Norge. (Foto: Arnstein Staverløkk, NINA)
Stikkmygg etterlater seg kløende stikk. I sommer skal forskere fra NINA kartlegge stikkmygg i Nord-Norge. (Foto: Arnstein Staverløkk, NINA)

Sprer seg nordover

Tigermygg har nå slått seg ned seg i Sør-Europa og sprer seg nordover. Tigermygg kan overføre zikaviruset.

– Varmere klima gjør at myggarter etablerer seg i nye områder. Økt reiseaktivitet, handel, dyr som forflytter seg og moderne landbruk bidrar også til at vektorbårne sykdommer sprer seg i verden, sier Dahle.

Dette er sykdommer som blir overført fra ville dyr til mennesker via blodsugende insekter.

I tillegg til stikkmygg kan sviknott, flått og sandflue spre sykdom.

– Myggartene som kan overføre sykdom, varierer i biologi og er vert for ulike sykdommer. For å kunne vurdere risikoen for overføring av smitte er det derfor viktig å kjenne til utbredelsen til de enkelte artene, sier Dahle.

Mygg på glass. (Foto: Sondre Dahle, NINA)
Mygg på glass. (Foto: Sondre Dahle, NINA)

Mangler data fra Norge

Det europeiske smitteverninstituttet (ECDC) har opprettet et eget program for vektorbårne sykdommer. På nettsidene finnes blant annet kart over hvilke arter av sykdomsfremkallende insekter som finnes hvor.

Foreløpig mangler det data på stikkmygg fra Norge.

I august skal forskere fra NINA derfor starte innsamling av stikkmygg, i første rekke i Nord-Norge. Sammen med kollegaer i Sverige og Finland skal de prøve å finne nordgrensen til noen europeiske myggarter som sprer sykdommer lenger sør.

– Informasjonen fra prosjektet vil bli viktig for å kunne lage modeller som viser mulig fremtidig utbredelse av eksempelvis vestnilviruset, sier Dahle.

Powered by Labrador CMS