Framtidas datasystemer i støpeskjeen

Framtidas shoppingsenter vil bli en mobil, interaktiv opplevelse. Men hvordan systemene skal bygges opp vet man ennå ikke. Norske dataforskere som jobber med saken, er imidlertid sikre på at dagens systemer ikke vil fungere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Fremtidens handlesenter vil være en interaktiv opplevelse med et sammensurium av ulike løfter fra både kjøpere og selgere: Løfter om å oppføre seg pent i forhold til andre, levere det som er betalt for, gjøre hverandre tjenester og mye mer. Disse aktivitetene vil ikke kunne reguleres av en sentral makt, sier stipendiat Siri Fagernes ved Ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Oslo.

Norske dataforskere mener løsningen i stedet kan være verktøyet “Promise theory”.

- Dette er noe som vi har jobbet oss frem til her på datalinjen de siste par år, sier professor Mark Burgess ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for ingeniørutdanning.

- Promise theory tillater en systemingeniør å tegne opp samarbeidsløfter og tjenester i nettverket og regne ut konsekvensene av disse for alle parter.

Fra en intuitiv tegning ender man opp med konkret matematikk, som belyser både potensielle problemer og positive egenskaper ved et nettverk. Teorien løser et vrient problem ved planlegging, nemlig at man kan få motstridende løfter blant aktørene i systemet, forklarer Burgess.

En ny måte å tenke dataadministrasjon på

Han lanserte arbeidet og tankene rundt “Promise theory” i artikkelen “An Approach to Understanding Policy, Based on Autonomy and Voluntary Cooperation”.

Artikkelen satte i gang en heftig debatt under konferansen “Management of Ambient Networks” i Barcelona nylig. Flere sentrale fagfolk uttrykte ønske om å komme til Oslo for å lære mer.

- Dette arbeidet er det mest interessante som er blitt presentert ved denne konferansen på mange år, sier Bert Wijnen, fra Bell Labs.

- Det er en virkelig ny måte å tenke dataadministrasjon på, fortsetter han. Wijnen er blant annet en sentral person i IETF (The Internet Engineering Task Force), en organisasjon som bestemmer mange standarder for Internett.

Totalitære stater

De fleste datasystemer styres i dag som “totalitære stater” med en sentralisert makt som tar alle avgjørelser. Tradisjonelt har det rett og slett vært antatt at datasystemer må styres av en sentral autoritet, selv om Internett i seg selv jo motbeviser dette.

Professor Mark Burgess leder en gruppe for nettverk og systemadministrasjon ved HiO, der det jobbes det med å forstå slike problemstillinger i storskalasystemer som Internett. Der kommer vår intuisjon til kort, når vi prøver å anslå hvilke handlingsalternativer som vil bli valgt.

- Ulempen med sentralisering er at det fører til en stadig dårligere kontroll jo større systemet blir. Den sentrale makten makter ikke å vurdere behovene til systemets mange komponenter, og det blir dermed for lite fleksibelt, påpeker Burgess.

Uenighet fører til konflikt

Problemstillingen er vanskelig nok i en liten organisasjon, men når man kobler systemer sammen i et nettverk, kan det oppstå konflikter mellom ulike regler og rutiner til fraksjonene i nettverket.

- Spam er et eksempel som alle kjenner til, der uenighet om hvordan nettet skal brukes fører til konflikt. For å finne ut hvor slike problemer oppstår, foreslår vår gruppe å bryte ned komplekse systemer i de primære elementene for samhandling i systemer - nemlig “løfter” eller “promises” - ved hjelp av grafteori, forteller Burgess.

Feil, usikkerheter og flaskehalser i kommunikasjonen kan hemme systemet og resultere i lang nedetid, brudd på sikkerhet og andre konsekvenser som skyldes svak og mangelfull styring av systemet.

- Arbeidet vårt omfatter fagfelt som matematikk, logikk, økonomi og praktiske erfaringer basert på vår egen software.

- Som mange gode idéer er Promise Theory svært enkel samtidig som den forener mange tilsynelatende vanskelige ting, sier professor Mark Burgess.

Et løfte er et løfte

Å kunne forutsi om løfter vil holdes eller ikke, er et av de mest sentrale spørsmålene i dette arbeidet. Et løfte er i denne sammenheng en avtale mellom to maskiner eller organisasjoner om å yte en tjeneste eller begrense sin oppførsel på en veldefinert måte.

Sammensveisingen av mange slike løfter danner et system som kan sammenlignes med et samfunn. Det gjør at det lett kan tas hensyn til menneskelige aspekter ved systemdriften i modelleringen.

Dette er spesielt viktig i forhold til bedrifter, hvor økonomiske hensyn i stor grad bestemmer praksis. Analyse av løfter ved hjelp av grafer og spillteori gjør at en kan betrakte både det tekniske og det menneskelige samtidig.

Modellerer fremtidens rom

Ved Høgskolen i Oslo er stipendiat Siri Fagernes ved ingeniørutdanningen i full gang med å bruke det nye promise-verktøyet til å modellere fremtidens offentlige rom.

- Den nye trenden i mobile dataenheter er personlig autonomi og ikke-sentralisert styring, sier hun. - Brukeren benytter mobiltelefon og datamaskin, og kan selv bestemme hvordan disse enhetene skal være konfigurert og oppføre seg.

- Om kun kort tid vil vi bruke disse enhetene til å kjøpe og betale for tjenester både hjemme og ute. Mobilen blir både lommebok og salgskanal.

Fremtidens handlesenter vil være en interaktiv opplevelse med et sammensurium av ulike løfter. Disse aktivitetene vil ikke kunne reguleres av en sentral makt. Dette blir gjennomgripende datasystemer - såkalt “Pervasive Computing”.

- Det er mange års forskning igjen for å forstå bredden og dybden av idéen. Men dette blir en god start for oss når vi nå skal begynne arbeidet i det europeiske Network of Excellence MAGIX, konkluderer professor Mark Burgess.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo - Les mer

Powered by Labrador CMS