Måler fysisk aktivitet hos ungdom

Svarer vi sant på spørreundersøkelser om mosjon og aktivitet? Forsker Vegar Rangul ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) monterer aktivitetsmålere på 200 ungdommer i Verdal og Levanger for å finne sannheten.

Ved hjelp av nyutviklede, høyteknologiske aktivitetsmålere skal hvert eneste skritt og alle bevegelser ungdommene gjør i løpet av ei vanlig uke måles og dokumenteres.

Deretter skal resultatene sammenlignes med det de unge selv svarer på et spørreskjema om fysisk aktivitet av ulik intensitet.

Fører loggbok

De tilfeldig utvalgte ungdommene i Levanger og Verdal skal også gjennom en kondisjonstest på tredemølle, der maksimalt oksygenopptak måles, og de skal føre loggbok over sin egen fysiske aktivitet i ei uke.

Målet er rett og slett å finne ut hvor godt spørsmålene på spørreskjemaene fanger opp informasjon om trening og fysisk aktivitet.

- Godt formulerte spørsmål som gir oss et korrekt inntrykk av det fysiske aktivitetsnivået er veldig viktig i store befolkningsundersøkelser, som for eksempel Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, sier Vegar Rangul.

Vanskelig med små aktiviteter

Målingene er en del av arbeidet med en doktorgrad i helsefag og kroppsøving.

Tidligere undersøkelser har vist at spesielt de lette og moderate aktivitetene, som det å gå til skolen, måke snø eller lufte hunden er vanskelig å fange opp riktig ved hjelp av et spørreskjema.

Men også denne typen aktivitet har stor betydning for helsa og er viktig å dokumentere.

Høyteknologi på kroppen

De høyteknologiske, nyutviklede aktivitetsmålerne ActiReg registrerer om en person sitter, ligger, beveger seg eller står rolig.

"Forsker Vegar Rangul ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) demonstrerer bruk av ActiReg."
"Forsker Vegar Rangul ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) demonstrerer bruk av ActiReg."


 

De ble nylig delt ut til en gruppe elever ved Levanger videregående skole. En sensor på låret og en på brystkassa fanger opp og tolker all aktivitet, og data fra måleren kan deretter mates inn i en datamaskin og leses av forskeren.

Elev Birthe Brenne Dreier har ikke noe i mot å bli forsket på, og er mest opptatt av kondisjonstesten for egen del.

- Spennende

- Det er spesielt testen av oksygenopptaket som er spennende. Jeg får jo se hvordan jeg ligger an, sier hun.

Vegar Rangul tar doktorgraden sin ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU), knyttet til HUNT forskningssenter, men er ansatt som stipendiat ved Høgskolen i Nord-Trøndelags helsefagmiljø i Levanger.

Resultatene fra undersøkelsen vil foreligge i løpet av 2006.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Nord-Trøndelag - Les mer

Powered by Labrador CMS