Varmere klode – mer CO2

– Naturens evne til å ta opp karbondioksid vil svekkes ettersom kloden blir varmere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det mener forskere ved Bjerknessenteret, som gir menneskeskapte klimaendringer skylden.

Forskerne har grunn til å tro at de menneskeskapte klimaendringene svekker naturens evne til å ta opp karbondioksid og på den måten forsterker fremtidige klimaendringer.

– Når kloden absorberer mindre CO2, blir resultatet at mer av våre CO2-utslipp vil bli værende i atmosfæren, konkluderer forskerne i en fersk artikkel i tidsskriftet Geoscientific Model Development.

Utfordrer tidligere antakelse

Forskerteamet har utviklet en klima-karbonsyklus ved å bruke modeller for karbonsyklusen i både havet og landjorda i den såkalte Bergen klimamodell.

Fremtidig konsentrasjon av karbondioksid i atmosfæren.Blå linjer er simulering uten fremtidig klimaendring, røde linjer er med. Den grå skraveringen representerer spredningen i andre jordsystemmodeller.
Fremtidig konsentrasjon av karbondioksid i atmosfæren.Blå linjer er simulering uten fremtidig klimaendring, røde linjer er med. Den grå skraveringen representerer spredningen i andre jordsystemmodeller.

Resultatet viser at en fremtidig oppvarming over land vil øke plantenes respirasjon, noe som igjen fører til økt CO2 –utslipp.

I tillegg fører økte overflatetemperaturer i havet, særlig ved de nordlige breddegrader, til en reduksjon av oppløseligheten til CO2 i sjøvann.

Dermed blir det redusert karbonopptak også her, ifølge forskerne.

– Tidligere har man antatt at karbonopptaket i havet vil fortsette å stige i takt med økte CO2–utslipp til atmosfæren. Den nye studien utfordrer denne antakelsen, mener Jerry Tjiputra ved Bjerknessenteret, som har ledet arbeidet.

Simulert karbonopptak over havet. Rød linje simulerer opptak med klimaendringer, blå linje uten klimaendringer.
Simulert karbonopptak over havet. Rød linje simulerer opptak med klimaendringer, blå linje uten klimaendringer.

Han understreker at redusert opptak av menneskeskapte CO2-utslipp fra havet og landjorda, vil medføre at mer karbon vil bli værende i atmosfæren, og dermed forsterke framtidige klimaendringer.

Mer komplekse klimamodeller

I vel to år har forskere på Nansen og Bjerknessenteret samarbeidet for å utvikle og forbedre Bergen klimamodell fra 2003. Den er basert på prosesser som havsirkulasjon og temperaturer, men sier lite om biosfæriske prosesser.

– Vi utbedret modellen ved å legge til prosesser som blant annet omfatter karbonsykluser, oksygen, biologi og kjemi i havet. Det er mange prosesser som foregår, og alt spiller en rolle, sier Tjiputra.

Den nye jordsystemmodellen er mer omfattende og gir også mer presise antakelser om fremtidig klimautvikling. Tjiputra er ikke overrasket over at naturens evne til å ta opp CO2 vil bli redusert.

Simulert karbonopptak over landjorda, blå linje uten klimaendringer, rød linje med.
Simulert karbonopptak over landjorda, blå linje uten klimaendringer, rød linje med.

– Det er et teoretisk grunnlag for å si at en del prosesser reduserer evnen til å ta opp CO2. Når man varmer opp havet, vil oppløseligheten til karbondioksid bli redusert, sier Tjiputra.

Utslippsstopp

Klimaforsker Jerry Tjiputra har ledet forskerteamet som har utviklet nye jordsystemmodeller for simulering av fremtidig klima. (Foto: Privat)
Klimaforsker Jerry Tjiputra har ledet forskerteamet som har utviklet nye jordsystemmodeller for simulering av fremtidig klima. (Foto: Privat)

En ny generasjon av jordsystemmodellen er under utvikling ved Bjerknessenteret i samarbeid med Universitetet i Oslo og National Center for Atmospheric Research (NCAR) i USA.

Forskerne vil bruke jordsystemmodellen til å undersøke relevante tilpassingsscenarioer, som blant annet har som målsetting å stabilisere fremtidig oppvarming til under to grader.

Tjiputra minner om at dersom man stopper all utslipp av menneskeskapt karbondioksid til atmosfæren over hele jorden, vil fremdeles den globale oppvarmingen fortsette. Prosessene er langsiktige og går langsomt.

– Uten en reduksjon av utslipp, vil det bli enda varmere og oppvarmingen vil gå raskere, sier Jerry Tjiputra.

Referanse:

Tjiputra, J. F., K. Assmann, M. Bentsen, I. Bethke, O. H. Otterå, C. Sturm, and C. Heinze (2010): Bergen Earth system model (BCM-C): model description and regional climate-carbon cycle feedbacks assessment, Geosci. Model Dev., 3, 123-141.

Powered by Labrador CMS