Vi tar det for gitt at vann fra springen er ok å drikke i Norge.  (Foto: Geir Mogen/NTNU)
Vi tar det for gitt at vann fra springen er ok å drikke i Norge. (Foto: Geir Mogen/NTNU)

Dataforskere skal fikse Oslos vann og avløp

Vi tar det for gitt at vi kan drikke rent vann fra springen, dusje og gå på toalettet. Men vi er ille ute hvis det skulle skje noe med vann- og avløpssystemene våre. Nå skal IKT-forskere gjøre oss trygge.

Publisert

Et nytt overvåkingssystem skal nå bidra til å gi Oslos befolkning rent vann og avløp som fungerer. Eller rettere sagt; sørge for at det forblir sånn – til så lave kostnader som mulig.

Men forskerne bak det nye stystemet er langt fra spesialister innenfor rør og konstruksjoner. De er IKT-forskere med sans for avanserte sensorer og algoritmer.

Med seg på laget har de vannforskere og Vann og avløpsetaten i Oslo kommune.

Kan gjøre enorme skader

Følgene av et uforutsett havari i noe så viktig som vannforsyningen til en stor by, kan få store konsekvenser.

En oversvømmelse i en pumpestasjon vil være farlig for de som oppholder seg der og kan føre til store skader som blir dyre å reparere.

For å fange opp hendelser før de oppstår, er det viktig å følge med på utstyret – med argusøyne. Derfor er avanserte sensorer på vei inn i bransjen.

– Om et havari i en pumpestasjon blir alvorlig nok, slippes enorme krefter løs. Her er det snakk om kraftige maskiner og store vannmengder, sier IKT-forsker i Sintef, Stig Petersen.

– Skulle folk befinne seg i en kjeller hvor dette skjer, vil både løse deler og vannmasser under høyt trykk gjøre situasjonen livsfarlig .

I ytterste konsekvens kan også vannforsyningen til en hel bydel forsvinne. 

Vibrerende feil

Derfor har forskerne installert et trådløst sensorsystem for å måle vibrasjoner i pumpestasjoner for vann og avløp.

– Målet er å overvåke systemene kontinuerlig, slik at vi kan avsløre vibrasjoner, varmeutvikling og friksjon - før skader oppstår, forklarer IKT-forsker, Stig Petersen.

– Vi kan dermed være i forkant med reparasjoner og forebygge et mulig havari.

I tillegg bidrar systemet til å spare energi, fordi pumpene krever mye strøm og en feil vil øke strømforbruket.

Teknologi fra oljebransjen

Prosjektet er en del av en større satsing på teknologioverføring. Sensorene som er tatt i bruk er nemlig opprinnelig utviklet for å overvåke olje- og gass-installasjoner – ofte helt trådløst.

– Sensorene kan skille de ulike vibrasjonene fra hverandre, blant annet gjennom å måle frekvensen på vibrasjonene i ulike kulelagre. Dette kobles med data fra leverandøren. Det gir klar beskjed til driftsansvarlig om hvor feilen ligger, sier Petersen. 

– Dette er teknologigjenbruk i praksis.

Systemene skal også bidra til økt samfunnssikkerhet og tryggere arbeidsplass for operatørene som befinner seg under jorda, med enorme vannledninger som nærmeste kolleger.

Trafikklys i kontrollrommet

Nyvinningen er blitt godt tatt i mot av operatørene som jobber med pumpestasjonene: De har testet et system som gir klare signaler – ikke ulikt et trafikklys – på kontrollrommet. Det gjør at de raskere vil få beskjed om noe er galt.

– Det skaper både økt sikkerhet, forbedret tilgjengelighet og mindre penger på drifts- og vedlikeholdsbudsjettet, sier Petersen.

I tillegg sparer systemet energi.

Kan tilpasses flere anlegg

Nå håper forskerne at de gode resultatene gjør at flere kommuner blir interessert i å ta i bruk tilsvarende løsninger. Systemet kan nemlig tilpasses andre typer pumpeanlegg.

– Hvert eneste anlegg har ulike pumper og ulikt utstyr, så systemet må naturligvis skreddersys. Men det er ingen stor oppgave, tilføyer Petersen.