Skyll vagina – unngå infeksjoner

Skylling av vagina med desinfeksjonsmiddel rett før keisersnitt, reduserer risiko for slimhinnebetennelse i livmorhalsen etter operasjonen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Cochrane-samarbeidet

Cochrane-samarbeidet er en internasjonal, ideell organisasjon som har som mål å hjelpe folk med å ta velinformerte beslutninger i spørsmål knyttet til helse og sykdom.

Dette skjer gjennom å utarbeide, oppdatere og sikre lett tilgang til systematiske oversikter om effekt av helsetiltak. Målgruppe for virksomheten er både pasienter/publikum, helsepersonell og politikere/helsemyndigheter.

Cochrane-oversikt
En Cochrane-oversikt er en systematisk oppsummering av det som finnes av dokumentasjon på effekt av et helsetiltak. Formålet med Cochrane-oversikter er å bidra til velinformerte beslutninger på alle nivåer i helsetjenesten.

I tilfeller der vi mangler dokumentasjon på effekt av et tiltak, kan en Cochrane-oversikt være med på å avklare behovet for videre forskning.

Cochrane-oversikter publiseres i the Cochrane Database of Systematic Reviews eller i the Cochrane Methodology Register. De har et standardisert format som er beskrevet i the Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions.

Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet (se faktaboks til høyre) etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Forskere har laget en oversikt av studier som har undersøkt om skylling og desinfisering av vagina rett før keisersnitt gir mindre risiko for sårinfeksjoner og slimhinnebetennelse i livmorhalsen.

– Oversikten konkluderer med at desinfisering av vagina under én time før keisersnitt reduserer risiko for slimhinnebetennelse, og at man bør vurdere å innføre tiltaket i klinisk praksis, opplyser forsker Elisabeth Jeppesen ved Kunnskapssenteret.

Det er ikke vanlig praksis i Norge å skylle/desinfisere vagina før keisersnitt.

Analyser fra 1198 kvinner

Cochrane-oversikten inkluderte fire studier som til sammen omfatter 1361 kvinner og analyser fra 1198 av disse.

Studiene sammenlignet kvinner som fikk utført desinfisering av vagina under én time før keisersnitt, med kvinner som ikke fikk desinfisert vagina.

Oversikten viste at skylling med klorheksidin eller povidone-iodine gir svært få bivirkninger. Skylling ser ut til å redusere risiko for slimhinnebetennelse, sammenlignet med standard behandling.

Skylling har trolig ingen betydning for risiko for sårinfeksjon eller feber.

Ulike desinfeksjonsoppløsninger

Cochrane-oversikten har ikke sammenlignet ulike typer oppløsninger. Eldre studier som har sammenlignet oppløsningene klorheksidin, povidone-iodine og vaginal metronidazol, har vist varierende resultater.

Studier som sammenlignet bruk av povidone-iodine med klorheksidin ved fjerning av livmor, viste at risiko for infeksjon var lavest ved bruk av povidone-iodine.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)
(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Omtrent hvert sjette barn som fødes i Norge kommer til verden ved hjelp av keisersnitt. I ett av 12 tilfeller får mødrene infeksjon i operasjonssåret.

I noen tilfeller får de betennelse i slimhinnen i livmorhalsen, såkalt endometritt. Endometritt kan føre til alvorlige infeksjoner, som blant annet blodforgiftning.

Referanser:

Haas, Morgan Al Darei, Contreras: Vaginal preparation with antiseptic solution before cesarean section for preventing postoperative infections (Review), The Cochrane Library 2010, Issue 3. Art. No.: CD007892

Jeppesen: Vaginal skylling med povidone-iodineløsning rett før keisersnitt reduserer risiko for postoperativ endometritt, Omtale av Cochrane-oversikt 2010, Kunnskapssenteret.

Powered by Labrador CMS