Bakgrunn: Hvorfor svinger oljeprisene?

Oljeprisen falt fra 145 dollar fatet i juli 2008 til 40 dollar fatet i januar 2009. De siste ukene har prisen variert mellom 70 og 80 dollar. Hvorfor denne berg-og-dalbaneaktige utviklingen i oljeprisene?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Spotprisen på Brent Blend falt fra om lag 145 dollar fatet i begynnelsen av juli 2008 til rundt 40 dollar i begynnelsen av januar i fjor.

– Den viktigste årsaken til det kraftige oljeprisfallet gjennom det siste halvåret i 2008 var den internasjonale finanskrisen, som førte til at etterspørselen falt relativt mye i OECD-området, forteller SSB-forsker Lars Lindholt.

Krisen spredte seg også til andre land og førte til en relativt stor nedjustering av etterspørselen også utenfor OECD, som i Kina og India.

OPEC redusert oljeproduksjon

Siden januar 2009 steg oljeprisen gjennom det meste av fjoråret, og var i underkant av 80 dollar fatet ved inngangen til 2010. Siden har oljeprisen variert mellom 70 og 80 dollar fatet.

Som gjennomsnitt over fjoråret var prisen vel 63 dollar per fat. Over de første åtte ukene i 2010 har prisen vært i overkant av 76 dollar i gjennomsnitt.

– En årsak til at oljeprisen har steget siden årsskiftet 2008/09 er at OPEC har redusert oljeproduksjonen. Etter hvert har også den økonomiske veksten tatt seg opp de fleste steder, utdyper SSB-forskeren.

Forventer økt etterspørsel

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

IEA (International Energy Agency) forventer videre at den globale etterspørselen etter råolje vil øke med 1,6 millioner fat daglig fra 2009 til 2010, etter å ha falt nesten like mye gjennom 2008.

– Økningen er forventet å komme i Kina, Midt-Østen, India og andre asiatiske land og til dels Latin-Amerika. IEA forventer at etterspørselen i OECD vil holde seg noenlunde uendret fra 2009 til 2010, etter å ha falt i fire år, forteller Lindholt.

Råoljeproduksjonen utenfor OPEC anslås av IEA til å øke med 0,2 millioner fat daglig fra 2009 til 2010. Økningen utenfor OECD er spesielt forventet å komme i Brasil, Russland og i den kaspiske regionen, men det er også ventet visse økninger i Kina og India.

En tilnærmet uendret produksjon i Nord-Amerika og reduksjoner i Norge, Storbritannia og Mexico, fører til at produksjonen i OECD-området reduseres i 2010, i likhet med de åtte foregående årene.

Det er forventet en viss økning i produksjonen av våtgass (Natural Gas Liquids) i OPEC gjennom 2009 og 2010, og denne produksjonen er ikke omfattet av OPEC sitt kvotesystem.

Oljelagre kan påvirke prisen

Ved tre anledninger i 2008 vedtok OPEC å redusere råoljeproduksjonen med til sammen 4,2 millioner fat daglig. Mens OPEC tidligere i fjor maktet å redusere produksjonen med 80 prosent av de varslede kuttene, har reduksjonen nå falt til om lag 55 prosent.

– Likevel innebærer dette at dersom kartellet holder produksjonen av råolje på dagens nivå, vil de globale lagrene reduseres marginalt i 2. og 3. kvartal i år sett under ett.

– Dette er en periode der lagrene normalt bygges opp, først og fremst av bensin og diesel til sommersesongen, men også fyringsolje til vintersesongen, opplyser Lindholt.

Ifølge IEA er nå lagrene av råolje og ferdigprodukter over gjennomsnittet for de siste fem årene de fleste steder i OECD. Det hersker likevel usikkerhet om i hvilken grad lagersitasjonen vil påvirke oljeprisen.

På tross av at oljelagrene har steget i de fleste regioner gjennom de siste månedene, har oljeprisen holdt seg relativt høy.

Tror oljeprinsen vil holde seg høy

– Vi legger til grunn at oljeprisen vil holde seg relativt høy i tiden framover og at den vil øke til i overkant av 90 dollar per fat i 2013.

 – En slik utvikling er betinget av at OPEC fortsetter å begrense sin råoljeproduksjon og at den økonomiske veksten tar seg gradvis opp internasjonalt, sier Lindholt.

Referanse:

Les mer om oljeprisenes rolle i konjunkturutviklingen internasjonalt i SSB-publikasjonen Økonomisk utsyn over året 2009.

Powered by Labrador CMS