Kameraovervåker hvalrossene

Med overvåkningskamera blir hvalrossenes liggeplasser nøye studert av forskerne. En av hensiktene er å få vite om turisme påvirker den utrydningstruede arten.

Etter 60 år med fredning er hvalrossbestanden fortsatt lav, men antallet har steget de senere årene. (Foto: Tor Ivan Karlsen / Norsk Polarinstitutt)
Etter 60 år med fredning er hvalrossbestanden fortsatt lav, men antallet har steget de senere årene. (Foto: Tor Ivan Karlsen / Norsk Polarinstitutt)

I flere år har turister besøkt hvalrossens liggeplasser på Svalbard for å ta disse fasinerende polare kjempene i nærmere øyesyn.

Hvalross er relativt lett tilgjengelige for skuelystne og de virker lite sky overfor mennesker, men det har derimot hersket usikkerhet hvorvidt dyrene blir forstyrret av turister eller ikke.

I 2007 satte Norsk Polarinstitutt i gang å studere mulige effekter av den økende turismen til hvalrossenes liggeplasser.

Informasjonen fra kameraovervåkningen har høy verdi for den videre forvaltningen av hvalrossen.

– Gjennom overvåkningen kan vi se trendene med hensyn til hvordan antallet dyr bygger seg opp og ned når hvalrossene er uforstyrrete og sammenlikne disse trendene med hva som skjer når det er besøk av turister der, sier forsker Christian Lydersen ved Norsk Polarinstitutt.

Hvalrosser er populært skue for turister på Svalbard. Nå undersøker forskere om dyrene blir påvirket av turismen. (Foto: Kit M. Kovacs & Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt)
Hvalrosser er populært skue for turister på Svalbard. Nå undersøker forskere om dyrene blir påvirket av turismen. (Foto: Kit M. Kovacs & Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt)

Unik innsyn

Kameraene fanger opp antall hvalross og tilstedeværelse, og gir forskerne unik innsyn i hvordan hvalrossene bruker liggeplassene.

Gjennom bildene kan forskerne se om mennesker, men også andre pattedyr som isbjørn, kan ha en potensiell effekt på hvalrossatferden.

Overvåkningskamera er satt opp på fem ulike liggesteder for hvalrosser på øygruppen. Kameraene er montert i vanntette kasser og står ute fra juni til begynnelsen av oktober.

Hver time tas et bilde fra liggeplassen. Til sammen finnes det nå mellom 25 000 og 30 000 bilder.

Det er hvalrossenes liggesteder på Purchasneset på Lågøya, Kapp Lee og Andréetangen på Edgeøya, Havmerra i Tusenøyane og Polarstarodden på Storøya som er under kameraovervåkning.

Utsnitt fra et bilde tatt med overvåkningskameraet på Kapp Lee. Her ser vi hvalross og isbjørn i skjønn forening. (Foto: Norsk Polarinstitutt)
Utsnitt fra et bilde tatt med overvåkningskameraet på Kapp Lee. Her ser vi hvalross og isbjørn i skjønn forening. (Foto: Norsk Polarinstitutt)

Siden overvåkningsprosjektet ennå ikke er ferdig er det for tidlig å gi konklusjoner om hvalrossene påvirkes av turismen, men forskerne opplyser om at bildene sålangt viser at turistene følger ferdselsrådene.

Et av rådene sier at man skal holde avstand på minimum 30 meter til hvalross, og dersom det er flokker med hunndyr og unger skal man holde minimum 150 meter avstand fordi panikk i en hvalrossflokk kan føre til at unger trampes i hjel.

Bestanden øker

Alle de fem overvåkningskamerane er montert i en vanntett kasse og montert i toppen av en aluminiumsmast. (Foto: Kit M. Kovacs & Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt)
Alle de fem overvåkningskamerane er montert i en vanntett kasse og montert i toppen av en aluminiumsmast. (Foto: Kit M. Kovacs & Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt)

Hvalrossene ble fredet på Svalbard i 1952, og da var det bare et par hundre dyr igjen.

Etter 60 år med fredning er bestanden fortsatt lav, og arten er å finne på den norske rødlisten over truede dyrearter.

Antallet hvalross har derimot vært stigende de senere årene, og de har gradvis begynt å bruke gamle liggeplasser på land hvor det ikke har vært sett dyr på mange tiår.

– Det er observert mange kalver på Svalbard de siste årene og det er lovende for bestanden, sier forsker Kit M. Kovacs fra Norsk Polarinstitutt.

Ved forrige telling i august 2006 ble det beregnet at rundt 2600 hvalross opphold seg på Svalbard. En ny telling blir gjort i disse dager og resultatene vil være klare om kort tid.

Powered by Labrador CMS