-De gamle kom nærmere

Jeg fikk frysninger og følte at de gamle kom nærmere, sier førstekonservator Gerd Stamsø Munch om de store øyeblikkene under utgravingen på Borg.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Gullgubber kalles noen små, løvtynne, firkanta gullblikk, ikke større enn en centimeter. Det er funnet fem slike på Borg, alle i eller i tilknytning til det gjenfylte hullet etter den store stolpen i hjørnet av hallen i det yngste og største huset.

- Det var i dette rommet og særlig omkring dette hjørnet vi fant de fleste gjenstandene, både de som er vanlige i hustufter og de spesielle funnene. Langt nede i stolpehullet lå to gullgubber ved siden av hverandre, helt klart plassert her. Det er i slike øyeblikk vi kan føle at de gamle kommer nærmere - dette var spor etter en spesiell handling, sier Gerd Stamsø Munch.

To personer

Gullgubber er hittil bare funnet i Norge, Sverige og Danmark. Sorte Muld på Bornholm stiller i en særklasse med 2 400 - 3 000, så å si alle med bilde av en person.

Ellers er det vanlig å finne fra et par til vel 50 gullblikk, oftest i hustufter. De fleste har bilde av to personer som står vendt mot hverandre, i likhet med de fem som er funnet på Borg.

Det hellige bryllup

Siden de to personene på parblikkene alltid ser ut til å være mann og kvinne, har man tidligere tolket dem som symboler for vanlig fruktbarhetskult. Gerd Stamsø Munch velger å tolke funnet i tråd med professor Gro Steinslands teori ut fra hennes analyse av diktet Skirnismál.

Hun mener at parblikkene avbilder hieros gamos, det hellige bryllup, som inntreffer når en norrøn konge settes på tronen og tar over makten.

"En liten fugl av rav, muligens ikke helt ferdig og derfor sannsynligvis laget på Borg. (Foto: Tromsø Museum)"
"En liten fugl av rav, muligens ikke helt ferdig og derfor sannsynligvis laget på Borg. (Foto: Tromsø Museum)"

I Ynglingatal er det guden Frey og jotundattera Gerd som er det mytologiske paret. Men i relasjon til Borg er Háleygjatal det mest interessante diktet, fordi det handler om ladejarlene som ifølge skalden skal ha sitt opphav i Nord-Norge og stamme fra guden Odin og jotunkvinnen Skade.

En slik tolkning gir en ny dimensjon til forståelsen av Borg, mener Stamsø Munch. Gullgubbene viser primært den politiske statusen til høvdingen. Men det er også sannsynlig at høvdingen på Borg har hatt ansvar for utøvelse av kulten, ettersom juridisk, religiøs og politisk makt falt sammen i det førkristne samfunnet.

Favoritt

Arkeologen har en favoritt blant funnene. Det er en liten fugl av rav, muligens ikke helt ferdig og derfor kanskje laget på Borg. Fuglen bøyer hodet, slik at det dannes et hull mellom halen og ryggen. Den kan ha vært et smykke. Når man gnir på rav, blir gjenstanden elektrisk, og slike gjenstander har nesten alltid hatt en magisk funksjon, i likhet med gullgubbene.

En av gjenstandene som ble funnet var lenge et mysterium.

- Men etter hvert fikk vi bekreftet vår tolkning. Funnet var spissen av en pekepinn til å følge linjene i Bibelen og andre hellige skrifter. Kanskje er den røvet i Storbritannia, sier Gerd Stamsø Munch.

Glass og keramikk

På Borg er det funnet skår av to forseggjorte keramikkanner dekorert med tynn tinnfolie i geometriske mønster, blant annet i korsform. Her er også funnet skår av minst 15 glassbeger fra en lang tidsepoke, noen få fra hver generasjon. Ellers er det bare på Hadsel prestegård at det er funnet glass i Nord-Norge fra tidlig forhistorie.

Et viktig funn er glassbegeret som er dekorert med geometriske mønster i tynn gullfolie. Også her er et kors, et av de trekk som bidrar til diskusjonen om kristendom på Borg, uten at noen av forskerne tror at Borg har vært en kristen gård. Derimot har nok folket kjent til kristne tanker og kristen kultur andre steder, for funnene fra Borg vitner om kontakt med Storbritannia, kontinentet og med østre deler av Middelhavet.

Det store huset på Borg og de spesielle gjenstandene viser at Lofoten og Nord-Norge var en integrert del av den felles europeiske kulturen i vikingtida.

Foto: Tromsø Museum

Powered by Labrador CMS