Vulkanutbrudd gir klimasvar

Små partikler fra vulkanske iskjerner hjelper forskerne med å se klimavariasjoner i Antarktis 800 år tilbake i tid. De finner at klimaendringene har vært størst de siste tiårene.

Iskjerneboring i Antarktis i forbindelse med Polarårprosjektet TASTE-IDEA. (Foto: Stein Tronstad/ Norsk Polarinstitutt)
Iskjerneboring i Antarktis i forbindelse med Polarårprosjektet TASTE-IDEA. (Foto: Stein Tronstad/ Norsk Polarinstitutt)

I iskjernene er det lagret informasjon om sammensetningen av atmosfæren fra det tidspunktet hvor isen ble dannet og frem til i dag.

Iskjernene er fra innlandsisen i Øst-Antarktis og studert i forbindelse med en norsk-amerikansk vitenskapelig ekspedisjon i 2007-2008. Studien ble nylig publisert i tidsskriftet Journal of Geophysical Research – Atmospheres.

I analyser av iskjernene finner forskerne at klimaendringene i Antarktis har vært størst de siste tiårene.

I perioden 1963 til 2007/08 har det skjedd en økning i snølagring i deler av det antarktiske platået, mens nedbørsmendgen ser ut til å ha minsket i andre deler av platået.

– Forandringer i fordelingen av nedbør i Antarktis kan på sikt få konsekvenser for størrelsen på ismassen og for isens bevegelse, sier glasiolog Elisabeth Isaksson ved Norsk Polarinstitutt.

Beskriver nedbør

Forsker Elisabeth Isaksson med en iskjerne under feltarbeid i Antarktis. (Foto: Helgard Anschuetz/ Norsk Polarinstitutt)
Forsker Elisabeth Isaksson med en iskjerne under feltarbeid i Antarktis. (Foto: Helgard Anschuetz/ Norsk Polarinstitutt)

Forskerne har identifisert substanser fra vulkaner i iskjernene som kan datere vulkanske utbrudd i områdene rundt ekvator hele 800 år tilbake i tid.

De historiske utbruddene er viktige dateringer for å beregne hvor mye nederbør som har skjedd i dette området i fortida.

Informasjonene fra iskjernene er viktig for forståelse av både fortidas, nåtidens og fremtidens klima i Antarktis. Iskjernene ble boret i forbindelse med den største norske forskningsekspedisjonen i Antarktis i moderne tid.

I to sesonger dro forskere og teknikere fra USA og Norge med beltevogn fra Dronning Maud Land til Sydpolen og tilbake. Målet med ekspedisjonen var å få en bedre forståelse av klimaendringene i området.

Referanse:

Forsker Helgard Anschuetz er hovedforfatter av artikkelen. Jan-Gunnar Winther og Elisabeth Isaksson fra Norsk Polarinstitutt med flere er medforfattere.

Anschütz, Sinisalo, Isaksson m.fl.: Variation of accumulation rates over the last eight centuries on the East Antarctic Plateau derived from volcanic signals in ice cores, Journal of Geophysical Research – Atmospheres, VOL 116, published 18 October 2011, doi:10.1029/2011JD015753.

Powered by Labrador CMS