Nålestikk forebygger blærekatarr

Kvinner plaget med akutte urinveisinfeksjoner opplever svært god effekt av akupunkturbehandling. - Antibiotika er ingen løsning når kvinner har tre-fire infeksjoner i året, sier Terje Alræk som vil være en av de første akupunktører som tar doktorgrad i Norge

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den erfarne akupunktøren er nå i ferd med å avslutte sin doktoravhandling ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen.

Avhandlingen tar utgangspunkt i en studie Terje Alræk og professor Anders Bærheim gjennomførte blant snaut hundre kvinner plaget med stadige urinveisinfeksjoner.

67 kvinner fikk akupunktur, mens 27 kvinner ikke fikk noen forebyggende behandling. Etter åtte akupunkturbehandlinger var tre av fire kvinner infeksjonsfrie de neste seks månedene. I den siste gruppen var drøyt halvparten infeksjonsfrie i oppfølgingsperioden.

Da forskningsresultatene ble publisert i the American Journal of Public Health før jul, vakte de stor internasjonal oppmerksomhet.

- Svært mange kvinner sliter med blærekatarr og hele seks prosent får mer enn tre infeksjoner i året. Antibiotika lindrer raskt, men når infeksjonene kommer hyppig, er ikke reseptskriving noen god løsning. Stadig flere blir bekymret for mulige bivirkninger og ønsker alternativ behandling. Vår studier viser at akupunktur har god effekt, sier Alræk.

Angst og sinne som medvirkende faktor

I studien brukte de objektive mål som tester av nervessytemet og resturin. I tillegg rapporterte kvinnene sine opplevelser av behandlingen og tiden etterpå. Flere av dem beskrev «en tom og god følelse i blæren»

- Når man har tisset skal blæren være helt tom, men hos kvinner med hyppig blærekatarr, finner man ofte resturin. Akupunkturbehandlingen viste imidlertid at denne ble halvert og det kan være med å forklare den forebyggede effekten. De som ikke fikk behandling hadde ingen reduksjon i resturin.

Terje Alræk forteller at de i tråd med kinesisk medisin delte kvinnene i studiene inn i «diagnosegrupper» etter at de på bakgrunn av spørreskjemaer hadde laget ulike biologiske profiler. Det var særlig tre grupper som pekte seg ut i.

- En grovinndeling kan være de «hustrige» som ofte er kalde og engstelige, de «stille», som ikke føler de har krefter og de «sinte», som gjerne undertrykker. Dette er selvfølgelig ikke sykdomstegn i seg selv, men satt i sammenheng kan dette medvirke til urinveisplagene, sier Alræk og legger til at det var de som følte seg engstelige og kalde som opplevde best effekt.

Disse funnene vil han nå analysere nærmere.

Revolusjonerende funn

- Kvinnene har fått satt noen nåler på samme punkt, uavhengig av diagnosegruppe, og noen på spesielle steder. Det vi oppdaget var at det punktet som man tradisjonelt har sett på som det mest sentrale når det gjelder underlivsplager, det såkalte «Sanyinjiao» (SP6) ikke hjalp for blærekatarr, sier Alræk.

- Undersøkelser viser at stimulering av dette punktet alene gjør at blæren utvider seg og at man derfor går sjeldnere på do. For å forebygge urinveisinfeskjoner er det viktig å tisse ofte. Dette funnet kan være med på å forklare hvorfor dette punktet ikke har så god effekt, og dermed også bidra til økt vitenskapeliggjøring av akupunkturen, mener Alræk.

Professor i medisin, Anders Bærheim, Alræks veileder, beskriver funnet som revolusjonerende. Han er svært glad for at akupunktøren valgte å ta doktorgrad.

- Blærekatarr er verken en heroisk eller farlig lidelse, men det er enormt vondt for dem som plages av det. Vi er nødt til å se på alternative behandlingsmetoder. Dette krever imidlertid mer forskning, sier Bærheim.

Bygge bro

Terje Alræk synes det er svært viktig å bygge bro mellom legene og de som tilbyr alternativ behandling.

- Forskere i alternativ medisin må tilstrebe dobbeltkompetanse både innen alternativ medisin og konvensjonelle forskningsmetoder. Det norske kompetansesenter for alternativ medisinsk forskning i Tromsø er for eksempel viktig i så måte. Nå er jeg blant de få norske akupunktørene som tar doktorgrad, men dette tror jeg vil endre seg i løpet av kort tid, sier Alræk.

Sammen med miljøet i Tromsø drar han snart til Kina i regi av Helsedepartementet for å knytte kontakter i det kinesiske forskningsmiljøet.

Powered by Labrador CMS