Trysil har rykte på seg for gode skimuligheter og god lønn blant sesongarbeiderne, viser ny studie.  (Foto: Scanpix, Henrik Strømstad)
Trysil har rykte på seg for gode skimuligheter og god lønn blant sesongarbeiderne, viser ny studie. (Foto: Scanpix, Henrik Strømstad)

Flytter hvis det blir snø året rundt

Svenske og norske sesongarbeidere drar til Trysil, Sälen og Kvitfjell for å jobbe, feste og stå på ski. Men å flytte dit for godt, nei det blir vanskelig. 

«Hva som gjør det så bra her? Det må vel være… fellesskapet,” forklarer Maria, Martin og Peter i Sälen.

De er knippe unge sesongarbeidere, som hvert år tilbringer jobb og fritid på kjente vintersportssteder i Norge og Sverige. De er intervjuet i forbindelse med et forskningsprosjekt som tar for seg hvilke motiver disse menneskene har for å jobbe slik de gjør. 

Undersøkelsen er gjort blant 300 respondenter blant sesongarbeidere på to svenske og fire norske vintersportsdestinasjoner, kombinert med gruppeintervjuer i Sälen og Trysil. 

Hva synes de om stedet de bor på noen kalde måneder i året og kunne de tenke seg å bosette seg der permanent?

Snarere en uventet bonus

Reiselivsforsker Birgitta Ericsson i Østlandsforskning. (Foto: Fotograf Katrine)
Reiselivsforsker Birgitta Ericsson i Østlandsforskning. (Foto: Fotograf Katrine)

Politikerne argumenterer ofte med at reiseliv kan være et virkemiddel for å forebygge utflytting og lokke til seg potensielle innflyttere. Næringen skaper jo både arbeidsplasser og et bredt fritidstilbud.

Reiselivsforsker Birgitta Ericsson i Østlandsforskning forteller at dersom sesongarbeidere bosetter seg på stedet, så er det i såfall en uventet bonus. Svarene fra undersøkelsen går nemlig alle i én retning: sesongarbeiderne vil ikke bosette seg for godt.

- De kan nok gi et bidrag til distriktene, siden de unike stedsavhengige opplevelsene trekker til seg folk som har en sterk interesse for ski og friluftsliv. Men i stedet for å fokusere på denne mobile og flyktige gruppen, kan det være nyttig å legge vekt på andre relasjoner mellom turisme og migrasjon. For eksempel ved å se på hvordan eiere av fritidsboliger kan få et mer permanent forhold til stedet, om enn på deltid eller å prøve å få unge voksne til å flytte hjem igjen, sier Ericsson.

Sosiale fellesskap

Respondentene i undersøkelsen beskriver ofte vintersportsstedet som «unikt» på grunn av det sosiale fellesskapet. Å få nye kontakter og et nettverk er for eksempel avgjørende for å søke en jobb i Sälen.

Trysil har derimot et bedre rykte blant sesongarbeidere i forhold til skimulighetene og bedre lønn.

Majoriteten av resondentene er unge menn og kvinner, som søker jobb som skiinstruktører, resepsjonister eller bartendere i Kvitfjell, Skei, Sälen, Branäs eller Trysil.

I Trysil er gjennomsnittsalderen på sesongarbeiderne nesten 30 år, i Sälen ligger den på 22 år. 80 prosent kommer fra Norge og Sverige, resten er fra andre land.

Omflakkende og bofaste

Forskerne identifiserer fire typer av sesongarbeidere: omflakkende reiselivsarbeidere, erfarne sesongarbeidere, midlertidige sesongarbeidere og bofaste sesongarbeidere. Sistnevnte gruppe er lokalbefolkningen på destinasjonene, og som har en annen jobb lokalt om sommeren. I Sälen er dette under 10 prosent, mens nesten 40 prosent av sesongansatte i Trysil har en lokal tilknytning.

Typene reflekterer motivene for at folk søker en midlertidig jobb på disse stedene, og hvor stor sjanse det er for at de blir fastboende.

Det er de omflakkende reiselivsarbeiderne som dominerer på begge destinasjonene. Disse nevner livstilrelaterte motiver som å like å stå eller gå på ski og muligheter for friluftsliv som drivkraft for å søke en sesongjobb i reiselivet, og mange flyter derfor mellom ulike reiselivsdestinasjoner avhengig av sesong.  

En livsfase

- Jobb og fritid veves altså sammen og er viktige elementer for hva svenskene kaller säsongare, sier Ericsson.

I Sälen nevner nesten 70 prosent at de ønsker å være på et populært sted med muligheter for festing og å treffe folk.

Som Stina forteller i gruppeintervjuet:

«Å ha det gøy og møte folk».

Å bli boende kan de fleste likevel ikke tenke seg. De sier at sesongarbeid er del av en livsfase og at de er usikre på framtidig karriere og bosted.

Mangel på interessante helårsjobber er også et avgjørende argument for mange.

«Det er vinteren, og ingenting annet.»  Selv hvis det hadde vært nok helårsjobber sier kun under ti prosent av reiselivsarbeiderne i Sälen at de kunne tenke seg å bosette seg der. Trysil er litt mer populær (20 prosent).

Mange ser heller  ikke for seg en framtid i reiselivsnæringen. I Sverige nevner ungdommene oftere at det betales for dårlig.

Men det er én ting som kanskje ville holdt dem der til evig tid: «Sørg for snø året rundt.»

Referanser:

Birgitta Ericsson, m.fl. Sesong arbeidere på vintersportssteder - En undersøkelse i indre Skandinavia- ØF-rapport nr. 15/2010 

Birgitta Ericsson, m.fl. Seasonal Workers in Swedish and Norwegian Ski Resorts – Potential In-migrants? i Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Volume 14, Issue 4, 2014. Sammendrag

Powered by Labrador CMS