En notis fra OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Prosjektledere ved AFI er Elin Borg, Selma Therese Lyng og Knut Fossestøl.
Prosjektledere ved AFI er Elin Borg, Selma Therese Lyng og Knut Fossestøl.

Stort skoleprosjekt til Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Publisert

En stor satsing på en ny kompetansemodell iverksettes nå i norsk skole og yrkesopplæring. AFI har fått i oppdrag å evaluere tre av ordningene i modellen.

Med Stortingsmelding 21 Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen (2016-2017) ble det lansert en ny modell for kompetanseutvikling i skole og yrkesfag, basert på tre hovedutfordringer: Tidligere nasjonale satsinger på kompetanseutvikling har i for liten grad vært lokalt tilpasset og forankret, har ikke tatt hensyn til at det tar tid å gjennomføre tiltak, og i liten grad ført til varig endring i måten kommuner, skoler og lærere jobber på.

Evalueringen forskergruppen skal utføre omfatter ordningene for desentralisert kompetanseutvikling i skole og yrkesfag, samt oppfølgingsordningen, en ordning ment å løfte kommuner som over tid ligger under en nedre grense når det gjelder læringsmiljø og/eller læringsutbytte.

Prosjektet starter opp høsten 2019 og vil gå over seks år, fram til og med høsten 2025. Budsjettet er 20 millioner kroner eksklusive moms.

Les mer om prosjektet på hjemmesidene til OsloMet