En notis fra OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Forsker Kari Stefansen ved NOVA er påtroppende leder av Voldsprogrammet. (Foto: NOVA, OsloMet)
Forsker Kari Stefansen ved NOVA er påtroppende leder av Voldsprogrammet. (Foto: NOVA, OsloMet)

Nye 25 millioner til voldsforskning

Publisert

NOVA og OsloMet får nye 25 millioner kroner til videreføring av forskningsprogram om vold i nære relasjoner de neste fem årene. Midlene kommer fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Guro Ødegård, fungerende direktør ved NOVA, sier at dette er en anerkjennelse av den flerfaglige samfunnsvitenskapelige voldsforskningen som er bygget opp gjennom mange år ved NOVA, også før den første fem-årsperioden. I den første perioden av dette forskningsprogrammet om vold i nære relasjoner, fra 2014 til 2019, ble det samlet inn store mengder data.

Forskerne har blant annet tatt for seg temaene vold og overgrepserfaringer blant unge, ulike effekter av vold og overgrep, seksuell vold, vold i minoritets- og majoritetsfamilier, voldsutsattes møte med systemer og tjenester samt negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. De har også sett på hvordan velferdsstaten håndterer vold og overgrep som samfunnsproblem gjennom rettslige virkemidler, tiltak og tjenester.

Kari Stefansen er påtroppende leder for Voldsprogrammet. Hun sier at forskerne de neste fem årene vil følge utviklingen i barn og unges utsatthet videre, gjennom et samarbeid med Ungdata. Seksuell vold og vold i parforhold vil også være sentrale tema. Forskerne skal også se nærmere på psykisk vold som fenomen og på den voldsutsattes situasjon der flere rettslige prosesser går parallelt, for eksempel en barnefordelingssak og en barnevernssak. Og de ønsker å bringe forskningen nærmere studentene.

– I den nye programperioden har vi etablert et samarbeid med journalistutdanningen, hvor vi skal få komme inn og forelese for framtidige journalister. Formålet er både å vekke interessen for temaet blant studentene og gi redskaper de kan benytte når de skal lage saker som involverer vold og overgrep, sier Kari Stefansen som gjerne vil ha kontakt med flere utdanninger.

Les mer om Voldsprogrammet på nettsidene til OsloMet