En notis fra OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Forskere skal se på hvordan lærere bruker forskning i arbeidet sitt.
Forskere skal se på hvordan lærere bruker forskning i arbeidet sitt.

Skal forske på bruk av forskning i utdanningsfeltet

Senter for profesjonsstudier har fått et nytt forskningsprosjekt med midler fra Norges forskningsråd, Renewed perspectives on research use in education (REPOSE).

Med dette prosjektet ønsker forskerne å identifisere nye analytiske og metodiske perspektiver på bruk av forskning i utdanningsfeltet. Prosjektet har også som mål å bidra til og støtte praktikere i møtet med å ta i bruk forskning på en hensiktsmessig måte.

Prosjektet er tverrfaglig og kombinerer en filosofisk undersøkelse av i hvilken grad lærernes kunnskapsbase og valg kan og bør informeres av forskning, en historisk analyse av utviklingen av det norske samfunnets forventninger til den praktiske relevansen av 'pedagogisk forskning' fra 1930-tallet og fremover, og en rekke empiriske analyser av dagens praksiser for bruk av forskning.

- Det er et behov for store og grundige studier siden bruk av forskning i utdanningsfeltet ofte er omstridt og samtidig har en tendens til å gjøre mer grunnleggende spørsmål om hva kunnskapsgrunnlaget i feltet skal være, uklart, sier professor Sølvi Mausethagen som skal lede prosjektet.

- Dette inkluderer spørsmål som hvordan og i hvilken grad forskning kan og bør informere profesjonell praksis for at den best kan imøtekomme behovene og rettighetene til elevene.

- Vi skal også se på om det å gjøre lærerutdanningen mer forskningsbasert og andre politiske initiativer for at feltet skal ta i bruke mer forskning - har det hatt noe å si?

For å finne ut av dette skal forskerne skal ta utgangspunkt i en undersøkelse fra 2008 og gjøre den på nytt nå. De skal også gjennomføre denne undersøkelsen i Finland.

Prosjektet starter opp høsten 2020 og prosjektet skal gå over fire år.

Les mer om prosjektet på hjemmesidene til OsloMet

Powered by Labrador CMS