Er det uklart hvilke foreldreforpliktelser fosterforeldre faktisk har? (Foto: Foto: Frank May / NTB scanpix)
Er det uklart hvilke foreldreforpliktelser fosterforeldre faktisk har? (Foto: Foto: Frank May / NTB scanpix)

Stiller vi andre krav til fosterforeldre enn til oss selv?

PODCAST: Kan vi stille de samme kravene om «barnets beste» til folk som er foreldre på oppdrag fra staten? Hør filosof Eirik Christopher Gundersen diskutere moralske plikter til fosterforeldre.

Publisert
Eirik Christopher Gundersen. (Foto: OsloMet)
Eirik Christopher Gundersen. (Foto: OsloMet)

Hva ligger i begrepet «barnets beste», og har fosterforeldre plikt til å handle til barnets beste? Gjelder forpliktelsene til foreldre også de som ivaretar barn på oppdrag fra staten? Er det greit med tre måneders oppsigelsestid for fosterforeldre hvis vi legger barns beste til grunn?

Eirik Christopher Gundersen er filosof og har nettopp tatt en doktorgrad der han undersøker de moralske pliktene til fosterforeldre og ansatte i barnevernsinstitusjoner.

I denne episoden forklarer Gundersen en filosofs innfallsvinkel til disse store spørsmålene.

Referanse:

Eirik Christopher Gundersen: What We Owe to Our Children. Relationships and Obligations in Public Care. Doktoravhandling ved OsloMet - Storbyuniversitet. 2018.