Viktige gener funnet i laks

For første gang er det dokumentert produksjon av pigmenter i celler fra laks som man tror er knyttet til immunforsvaret. Resultatene kan endre klassifikasjonen og forståelsen av pigmenterte celler i fisk.

Publisert

Produksjonen av atlantisk laks øker i Norge, og det stilles stadig strengere krav til kvalitet som smak, farge og lukt.

Tidligere undersøkelser tyder på at det kan være en økende grad av misfarging av kjøttet i oppdrettslaks, noe som i enkelte slakterier kan ramme opptil 30 prosent av fisken som slaktes.

Flekkene i kjøttet, som skyldes mørke pigmenter, er i mange tilfeller antatt knyttet til en spesiell type celler som er viktige i fiskens immunforsvar.

- En bedre forståelse av hvorfor disse flekkene i kjøttet oppstår vil kunne være viktig for å øke kvaliteten på kjøttet, begrense omfanget av kjøtt som må kasseres på grunn av pigmentflekker og dermed redusere økonomiske tap i næringen, sier Jim Thorsen.

Klonet tre gener

"Jim Thorsen er ansatt som forsker ved Norges veterinærhøgskole, avdeling for akvatisk medisin og ernæring, institutt for Basalfag og akvamedisin."
"Jim Thorsen er ansatt som forsker ved Norges veterinærhøgskole, avdeling for akvatisk medisin og ernæring, institutt for Basalfag og akvamedisin."

Thorsen avla nylig doktorgraden ved Norges veterinærhøgskole.

Han har klonet de tre genene i laks som er involvert i syntesen av pigmentene, og undersøkt hvor pigmentene lages.

Thorsen har også undersøkt celler som er knyttet til fiskens immunforsvar, og vist at slike lakseceller kan produsere pigmenter og at dette kan være knyttet opp mot en immunologisk reaksjon.

Brukes av forskere verden over

Det er første gang dette har blitt dokumentert i fisk, og resultatet er et viktig bidrag til økt kunnskap om pigmenterte og immunrelaterte celler i laks.

Gjennom forskningen har Thorsen også bygget opp et bibliotek av laksens arvemateriale som har blitt benyttet til å studere laksens DNA.

Biblioteket er blitt en meget viktig ressurs for de som jobber med laksens arvestoff, og blir benyttet av fagfolk verden over til ulike studier på laks.