Saken er produsert og finansiert av Norut - Les mer

Unge velger ikke oljeutdanning

Ungdom synes hjemfylket er blitt mer attraktivt etter at olje- og gassindustrien etablerte seg i Finnmark. Men de velger i liten grad utdanning som gjør dem attraktive for industrien.  
25.4 2012 05:00


(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Økt olje- og gassvirksomhet gir nye jobbmuligheter i Finnmark. Petroleumsindustrien vil gjerne rekruttere arbeidskraft lokalt.

Ungdommene synes petroleumsnæringen gjør hjemfylket til et mer attraktivt sted å bosette seg som voksne. Men de velger ikke utdanning som gir dem jobber i olje- og gassindustrien. 

Dette dilemmaet kommer fram i en ny forskningsrapport fra Norut Alta. 1130 elever i byene Hammerfest, Honningsvåg og Alta i Finnmark er spurt om sine holdninger til framtidig arbeid i olje- og gassindustrien.

Få vil jobbe i petroleumsnæringen

Hovedfunnene fra undersøkelsen er at ungdom i Vest-Finnmark i liten grad er orientert mot petroleumsnæringen. De synes å ha lite kunnskap om denne næringen.

- Når det gjelder olje- og gassindustrien, så er det mange unge finnmarkinger som ønsker næringen velkommen til fylket, sier Norut-forsker Trond Nilsen som leder prosjektet.

- Men det er få som ønsker å jobbe der. Det er svært få som har valgt studieretning med tanke på fremtidig jobb i olje- og gassnæringen. Dette gjelder særlig jentene, forteller Nilsen.

Mer attraktivt

Likevel svarer en høy andel av de spurte at økt olje- og gassvirksomhet vil gi nye jobbmuligheter, og at dette gjør det mer attraktivt for dem å bli i Finnmark eller komme tilbake til fylket etter endt utdanning.

Om lag 70 prosent av ungdom i Hammerfest og Honningsvåg svarer at de ønsker å bo i Finnmark i fremtiden, eller at Finnmark er en av flere muligheter.

Ungdommene oppfatter at jobb er viktig for deres bostedsvalg, men de mangler kunnskap om arbeidsmarkedet og om de mulighetene som de næringsmessige endringene i hjemfylket åpner for.

Ønsker lokal arbeidskraft

Eni Norge uttaler at de ønsker å rekruttere lokalt og regionalt til Goliat-plattformen og til driftsorganisasjonen i Hammerfest. Til sammen utgjør dette om lag 150-200 arbeidsplasser.

Ønsket om lokal og regional arbeidskraft er tett knyttet til målet om å få stabil arbeidskraft. Men det store spørsmålet er om de unge i Finnmark kvalifiserer seg til de framtidige arbeidsplassene.

Referanse:

Aure, Abelsen & Nilsen: Ungdom og Goliat. Unge i Hammerfest, Alta og Honningsvåg om petroleumssektoren som framtidig arbeidsmarked (pdf), Norut Alta, Rapport 2012:4.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse