Auksjon – ikke for optimister

Kommer du hjem fra auksjon med noe du i ettertid angrer på, er du sannsynligvis litt for optimistisk anlagt og rammet av ”vinnerens forbannelse”.

Publisert
Selv om auksjon er en eldgammel salgsform, har den ikke blitt tatt opp i økonomisk forskning før på 1960-tallet.
Selv om auksjon er en eldgammel salgsform, har den ikke blitt tatt opp i økonomisk forskning før på 1960-tallet.

Auksjonsfenomenet ”vinnerens forbannelse” går ut på at man har betalt mer for en gjenstand enn det den i realiteten er verdt, ofte med påfølgende unnskyldning: ”Jeg synes den er fin i alle fall”.

– Fenomenet er kjent fra kunstauksjoner og huskjøp til større anbudsrunder, hvor den reelle verdien er uklar i auksjonsøyeblikket, sier Eirik Norvald Christensen.

Han har nylig drevet eksperimentell forskning på fenomenet, som del av sin doktorgrad ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen.

– Konklusjonen er at auksjoner ikke er optimale for utpregede optimister. De ender ofte med ”vinnerens forbannelse”, sier Christensen.

Juster optimismen når du byr

I eksperimentet testet han ut en rasjonell forklaringsmodell som tilsier at en bør jekke ned forventningen til gjenstandens antatte verdi, for ikke å ende opp med økonmisk tap etter budrunden.

Eirik N. Christensen har forsket på ulike typer auksjoner. Nå jobber han i Konkurransetilsynet.
Eirik N. Christensen har forsket på ulike typer auksjoner. Nå jobber han i Konkurransetilsynet.

Uerfarne deltakere skulle gi bud på en gjennomsiktig glassbolle med mynter. Det gjaldt å by mest, men likevel mindre enn den pengeverdien en trodde lå i bollen for å unngå tap.

Deltagerne burde derfor ikke være for optimistiske i forhold til det pengebeløpet de antok lå i bollen på forhånd.

Deltakerne var studenter og ikke drillet i denne typen tenkning. Resultatene viste at de handlet mindre rasjonelt enn det forklaringsmodellen antar.  Resultatet for modellen var nedslående. Den forklarte i liten grad deltakernes oppførsel.

– Selv om eksperimentet tok høyde for deltakernes manglende forforståelse, gikk de aller fleste ”vinnerne” i tap, forteller Christensen.

Har du vunnet, har du tapt

Deltakerne er likevel i godt selskap. For eksempel var ”vinnerens forbannelse” vanlig ved de første auksjonene på oljefelt fra 1950-tallet. Den gang hadde en ikke noen god teknikk for å forutse hvor mye olje et oljefelt innholdt i auksjonsøyeblikket. Budgiverne endte ofte opp med å betalte mer en det de fikk igjen,

– Et ordtrykk som har stått igjen fra den gang er ”You bid, you win, you curse”. Med andre ord, har man vunnet auksjonen har man ofte tapt, forteller Christensen.

Forskeren mener han som regel ser fenomenet personifisert hver gang han går på fotballkamper.

– Det er ikke alltid at spillere som koster millioner, yter i forhold til prisen, mener Christensen.