Gir opp første året

Mange av dem som starter selvstendig næringsvirksomhet, avslutter virksomheten innen ett år er gått. Sjansen for å lykkes som selvstendig næringsdrivende er større jo mer erfaring man har fra slik virksomhet og fra arbeidslivet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Blant dem som startet selvstendig næringsvirksomhet i henholdsvis 1996 og i 2002, ga rundt 38 prosent seg innen ett år var gått.

Av de som startet opp i 1996, hadde henholdsvis 49 prosent avsluttet innen to år og vel 55 prosent i løpet av tre år.

I gruppen med oppstart i 2002 var de tilsvarende andelene 51 og 55 prosent.

Dette fremgår i en rapport skrevet av SSB-forsker Lasse Sigbjørn Stambøl, som tar for seg evnen til opprettholdelse og suksess hos selvstendig næringsdrivende. Analysen er basert på tidsserier og er hentet fra perioden 1994 til 2005.

Høy avgang i hovedstaden

Blant de ulike fylkene skiller Oslo seg ut med spesielt høy avgangsandel. I hovedstaden hadde hele 45 prosent av de som startet opp i 2002 gitt seg før ett år var gått, mens hele 67 prosent avsluttet driften i løpet av de første tre årene.

Også i de tre nordnorske fylkene var andelen som ga seg de første årene høy.

(Se tabeller nederst i artikkelen.)

Tidligere erfaring har mye å si

Det er en klar sammenheng mellom folks bakgrunn fra arbeidsmarkedet og deres evne til opprettholdelse og suksess som selvstendig næringsdrivende.

Blant personer med bakgrunn som selvstendig næringsdrivende er avgangen vesentlig lavere enn blant dem uten slik erfaring.

Av dem som i 2000 hadde drevet slik virksomhet i seks år eller mer, var det snaut 13 prosent som hadde gitt seg ett år senere, og etter at fem år var gått var 64 prosent fortsatt aktive i den samme næringen.

Avgangsandelen blant de med 3-5 års erfarning var noe høyere, men likevel betydelig lavere enn gjennomsnittet.

Avgangsrater fra selvstendig næringsvirksomhet inkludert primærnæringene gitt bakgrunnsstatus på arbeidsmarkedet i perioden 1994-1999. I prosent av selvstendig næringsdrivende i 2000 akkumulert over perioden 2001-2005. Hele landet. (Kilde: SSB)
Avgangsrater fra selvstendig næringsvirksomhet inkludert primærnæringene gitt bakgrunnsstatus på arbeidsmarkedet i perioden 1994-1999. I prosent av selvstendig næringsdrivende i 2000 akkumulert over perioden 2001-2005. Hele landet. (Kilde: SSB)

Også tidligere arbeidserfaring ser ut til å påvirke sjansene for å lykkes som selvstendig næringsdrivende. Blant tidligere arbeidsledige som startet som selvstendig næringsdrivende i 2000, ga 68 prosent seg innen fem år var gått.

Av de som var under utdanning var den tilsvarende andelen 67 prosent, og av de som tidligere befant seg utenfor arbeidsmarkedet, ga 61 prosent seg i løpet av fem år.

I gruppen med bakgrunn som lønnsmottakere var andelen som ga seg klart lavere, med 55 prosent avgang fra 2000 fram til 2005.

Høyere avgang blant utenlandske statsborgere

Sjansene for å lykkes som selvstendig næringsdrivende varierer også i forhold til statsborgerskap. Av de «ikke-vestlige» statsborgerne som startet opp i 1996, ga snaut 70 prosent seg i løpet av tre år.

Både blant norske og øvrige nordiske statsborgere var den tilsvarende andelen 55 prosent, og for «øvrige vestlige statsborgere» lå avgangsandelen etter tre år på mellom 59 og 60 prosent.

Blant nye selvstendig næringsdrivende i 2002 var disse forskjellene enda større. Her ga hele 77 prosent av de «ikke-vestlige» statsborgerne seg i løpet av de første tre årene, mens 54 prosent av de norske statsborgerne avsluttet driften etter like lang tid.

De tilvarende andelene for øvrige nordiske og øvrige vestlige statsborgere lå på henholdsvis 58 og 57 prosent.

Tabeller: Avgangsrater fra ny selvstendig næringsvirksomhet etter fylker:

Avgangsrater fra ny selvstendig næringsvirksomhet inkludert primærnæringene. I prosent av nye selvstendig næringsdrivende i 1996 akkumulert over perioden 1997-1999. Etter fylker. (Kilde: SSB)
Avgangsrater fra ny selvstendig næringsvirksomhet inkludert primærnæringene. I prosent av nye selvstendig næringsdrivende i 1996 akkumulert over perioden 1997-1999. Etter fylker. (Kilde: SSB)

Avgangsrater fra ny selvstendig næringsvirksomhet inkludert primærnæringene. I prosent av nye selvstendig næringsdrivende i 2002 akkumulert over perioden 2003-2005. Etter fylker. (Kilde: SSB)
Avgangsrater fra ny selvstendig næringsvirksomhet inkludert primærnæringene. I prosent av nye selvstendig næringsdrivende i 2002 akkumulert over perioden 2003-2005. Etter fylker. (Kilde: SSB)


 

Referanse:

Lasse Sigbjørn Stambøl: Opprettholdelse av og avgang fra selvstendig næringsvirksomhet i Norge, SSB-rapport 2009/40.

Powered by Labrador CMS