– Vi vet ikke sikkert hva økningen i antall klager på inkassokrav skyldes, sier Harald Sverdrup, leder i Finansklagenemnda.  (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)
– Vi vet ikke sikkert hva økningen i antall klager på inkassokrav skyldes, sier Harald Sverdrup, leder i Finansklagenemnda. (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

Mange flere klager på inkasso

Tre ganger så mange forbrukere klaget på inkassokrav i 2017 som i 2015. Men Forbrukerrådet vet ikke årsaken.

Bil topper klagestatistikken som vanlig, med 10 176 klager. Det viser Forbrukerrådets klagestatistikk for 2017, som ble lagt frem i forrige uke.

Blant bilklager er det særlig klager på parkeringsbøter som har eksplodert. Parkeringsklagenemnda fikk suverent mest klager av alle klagenemnder med over 5000 saker i 2017.

– Noe av årsaken kan være at det er blitt enklere å klage enn før, eller at det er blitt færre gratis parkeringsplasser, sa Forbrukerrådets leder Randi Flesland på pressekonferansen. 

Tredobling i inkassoklager

Vi klager nest mest på bank- og forsikringstjenester. I alt behandlet Finansklagenemnda og Forbrukertilsynet 5 782 klager i fjor, som er en økning på 11 prosent.

Blant økonomiske klager har særlig inkasso-krav økt kraftig de siste tre årene fra 280 saker til 709 saker. Det er nesten en tredobling fra 2015.

På tredjeplass kommer klager på bolig, håndverkere og husleie. 

– Her klager folk mest på husleiesaker, og Husleietvistutvalget, som løser husleiesaker, er den tredje største nemnda på forbrukerområdet, sier Flesland.

Her er antall klager etter sektor de tre siste årene. (Graf: Forbrukerrådet)
Her er antall klager etter sektor de tre siste årene. (Graf: Forbrukerrådet)

Mange inkassosaker

Skyldes økningen at inkassoselskapene opptrer tøffere enn før? Ikke nødvendigvis, svarer Forbrukerrådet.

– Det kan handle om at inkassobyråene overtar sakene tidligere, men også at mange jobber etter gamle regler. Årsaken til veksten i inkassoklager er uklar og må kartlegges, sa Flesland på pressekonferansen.

– Vi opplever at noen selskaper som Norwegian, ikke tar kundeservice tilstrekkelig på alvor, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland.<br>(Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)
– Vi opplever at noen selskaper som Norwegian, ikke tar kundeservice tilstrekkelig på alvor, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland.
(Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

Harald Sverdrup som leder Finansklagenemnda, vet ikke hva  økningen kan skyldes.

– Vi vet ikke om det er en reell økning i antall mottatte klager, eller om årsaken er at klager registreres på en annen måte enn tidligere, sier han til forskning.no.

Han forklarer at Finansklagenemnda overtok behandlingen av inkassoklager i 2016, fra en egen inkassoklagenemnd som var styrt av bransjen selv.

– Vi registrerer samtlige klager hos oss, og vi vet ennå ikke om økningen skyldes mangelfull registrering tidligere,

Hos Forbrukerrådet kan du lese hva du bør gjøre hvis du får betalingsproblemer.

Ingen tegn til krise i folks økonomi

Gjeldsforsker Christian Poppe ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslomet har i årevis kartlagt hvor stor andel av befolkningen som får betalingsproblemer. Han har ingen formening om hva økningen i inkassoklager kan skyldes.

– Det er ingenting i våre funn som tyder på at flere har fått betalingsproblemer, sier han til forskning.no. De har ikke tall på inkassokrav.

Han ser ingen tegn til krisestemning i folks privatøkonomi.

Ikke økning i betalingsproblemer

Andelen som oppgir at de har betalingsproblemer, har holdt seg rimelig konstant, ifølge Poppe.

Gjeldsforsker Christian Poppe ser ingen tegn til økte betalingsproblemer. Han jobber ved forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet. (Foto: SIFO/OsloMet)
Gjeldsforsker Christian Poppe ser ingen tegn til økte betalingsproblemer. Han jobber ved forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet. (Foto: SIFO/OsloMet)

– Det er 6,5 prosent av de spurte som oppgir at de har tilbakevendende betalingsproblemer. Av disse har halvparten problemer med å betale løpende utgifter som barnehage, strøm og lignende. Resten oppgir også at de har problemer med å betale gjeld, som renter og avdrag på boliglån eller andre lån, sier han.

Mange drar med seg gammel gjeld

I det siste har det vært medieoppslag om mulig økte tap hos banker som gir forbrukslån.

– Trenden har vært at mange forbrukere refinansierer gammel, dyr kredittkortgjeld til billigere forbrukslån.

Noen har ganske sikkert dårlig likviditet, noe som kan påføre forbrukslånbankene økt mislighold og kanskje også tap i fremtiden, sier Poppe.

For å måle gjeldsproblemer intervjues 1500-2000 personer hver gang.

– Antall intervjuer er høyt, men det er generelt vanskelig å spore begynnede endringer i en i utgangspunktet liten sosial gruppe.

Samtidig ser vi noe nedgang i antall gjeldsordninger. Alt i alt ser det altså ikke ut som det er flere som sliter økonomisk enn før, men selvfølgelig kan det fort endre seg, sier han.

Referanse:

Forbrukerrådet: Samlet klagestatistikk. Forbrukertrender, del 2. April 2018.

Powered by Labrador CMS