Bakgrunn: Økonomi i fellesskap

Hva har fiske på Newfoundland, reindrift på Finnmarksvidda og landbruk i Nepal til felles? Hvor går grensene mellom et selskap og det frie markedet? Se filmen om en av Nobelprisene i økonomi.

I 2009 fikk Elinor Ostrom og Oliver Williamson økonomiprisen for sine analyser av økonomisk organisering.

I filmen «Økonomiprisen 2009» ser vi nærmere på Williamsons analyser av transaksjonskostnader og Ostroms arbeid med fordeling av fellesressurser i brukerstyrte felleskap.

Filmen er produsert av Snowball Film AS med støtte fra Finansmarkedsfondet.

Artikkel oppdatert 25/3/2015

Powered by Labrador CMS