Hvorfor hopper noen av forskerkarrieren til fordel for et annet yrke eller en helt annen sektor, og hva slags jobber har eks-forskeren gått til? Hvordan kommer forskerutdanning og forskererfaring til nytte? (Foto: Microstock)
Hvorfor hopper noen av forskerkarrieren til fordel for et annet yrke eller en helt annen sektor, og hva slags jobber har eks-forskeren gått til? Hvordan kommer forskerutdanning og forskererfaring til nytte? (Foto: Microstock)

Nytt fra akademia: Vil vite mer om forskere som velger ny karrierevei

Er du blant dem som har forlatt en forskerkarriere og valgt et annet yrke? Forskningsrådet oppfordrer deg da til å fortelle om valget ditt i en stor europeisk undersøkelse.

Publisert

Undersøkelsen gjennomføres ved at alle som tilhører målgruppen, oppfordres til å skrive sin egen historie via en egen nettjeneste. Alle svar forblir anonyme og behandles konfidensielt.

Hensikten er å skaffe til veie ny kunnskap på et område der man vet svært lite i dag. Undersøkelsen vil også kunne gi verdifull informasjon om hvordan forskningsinstitusjonene kan legge til rette for gode karriereveier i og utenfor akademia.

Hvorfor hopper noen av forskerkarrieren til fordel for et annet yrke eller en helt annen sektor, og hva slags jobber har eks-forskeren gått til? Hvordan kommer forskerutdanning og forskererfaring til nytte? Det er sånne spørsmål dette nye europeiske forskningsprosjektet skal finne svar på. Prosjektet skal kartlegge karrieren til forskere og akademikere som har forlatt universiteter og forskningsinstitutter og altså valgt en annen karrierevei.

Du kan lese mer om undersøkelsen og klikke deg videre til undersøkelsen på nettsidene til Norges forskningsråd