En av forskerne setter ut nett for å samle opp alger. Bildet er tatt fra feltarbeidet som ble gjort høsten 2013 i Polhavet med forskningsskipet Lance.  (Foto: Amy Cooper, Woods Hole Oceanographic Institute)
En av forskerne setter ut nett for å samle opp alger. Bildet er tatt fra feltarbeidet som ble gjort høsten 2013 i Polhavet med forskningsskipet Lance. (Foto: Amy Cooper, Woods Hole Oceanographic Institute)

Nytt fra akademia: Leter etter stoffet som gir liv til plankton

Nitrat er viktig for at dyr og planter kan leve og vokse i Polhavet. Nå skal forskere finne ut av hvor mye nitrat som finnes og hvor lett tilgjengelig det er. 

All produksjon som skjer i havet er avhengig av de mest grunnleggende næringsstoffene, som for eksempel nitrat

– Men det finnes lite informasjon om hvor mye av det som finnes i Polhavet og hvor tilgjengelig det er for organismene, sier Arild Sundfjord.

I et nytt måleprogram, i regi av Framsenterets forskningsprogram «Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk», har forskerne nylig samlet data gjennom et helt år i området nord for Svalbard. Her, over sokkelskråningen der Atlantisk vann bringer med seg varme og næring inn i Polhavet, har de plassert en rigg med en ny optisk nitratsensor under isen.

– Sammen med data samlet inn på tokt når riggene ble satt ut og tatt opp igjen, gir dette et godt bilde både på sesongmessig variasjon i nitratkonsentrasjonen og hvordan innstrømmingen av Atlantisk vann endrer seg i ulike årstider, forteller Sundfjord. 

Les hele saken på Framsenteret.no

Powered by Labrador CMS