En notis fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - les mer.

Endringene i strømforbruket gjør at kapasiteten i nettet får større betydning. Det er betydelige kostnader knyttet til å investere i og drifte strømnett. Det er derfor viktig å utnytte kapasiteten i de eksisterende anleggene så godt som mulig. (Foto: Arina P Habich / Shutterstock / NTB scanpix)
Endringene i strømforbruket gjør at kapasiteten i nettet får større betydning. Det er betydelige kostnader knyttet til å investere i og drifte strømnett. Det er derfor viktig å utnytte kapasiteten i de eksisterende anleggene så godt som mulig. (Foto: Arina P Habich / Shutterstock / NTB scanpix)

Kan spare 11 milliarder på å lade elbilene smart

Hvis elbiler lades når strømforbruket er lavt, kan strømnettet håndtere en fullstendig elektrifisert personbilpark uten at det er behov for å investere i ekstra kapasitet.

Det er konklusjonen i rapporten «Kostnader i strømnettet – Gevinster ved koordinert lading av elbiler».

- Alle elbiler i dag produseres med løsninger for smart lading. Det betyr at du selv kan styre når på døgnet du vil lade bilen. Nå trenger vi virkemidler som motiverer elbileiere til å lade når strømforbruket generelt er lavt, for eksempel om natten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Rapporten anslår behovet for investeringer dersom elbiler lades når kapasiteten i strømnettet allerede er anstrengt. Anslagene viser at det da vil være behov for investeringer i strømnettet på om lag 11 milliarder. Dette er beregnet for et scenario der all personbiltransport er elektrifisert.

Prissignaler gjennom nettleien er et viktig virkemiddel for å bidra til elbillading når strømnettet har ledig kapasitet. NVE jobber med endringer i hvordan nettleien skal utformes i framtiden. Formålet med arbeidet er blant annet å innføre insentiver som bidrar til smart lading.

Les mer om saken på NVE sine nettsider.

Powered by Labrador CMS