Marit Otterlei og Magnar Bjørås, begge professorer ved NTNU, skal forske på ny antibiotika. (Foto: Geir Otto Johansen)
Marit Otterlei og Magnar Bjørås, begge professorer ved NTNU, skal forske på ny antibiotika. (Foto: Geir Otto Johansen)

Nasjonal jakt på ny og bedre antibiotika

Publisert

Et nytt nasjonalt forskningsprogram på antibiotikaresistens har fått 80 millioner kroner fra Bergen forskningsstiftelse. NTNU, Universitetet i Oslo, UiT Norges arktiske universitet Tromsø og Haukeland universitetssjukehus går inn med et like stort beløp.

De 160 millionene går til fire ulike antibiotika-prosjekter. Professor Marit Otterlei ved NTNU leder ett av disse. Målet er å forske på nye typer antibiotika.

Ifølge Otterlei angriper de nye typene antibiotika bakterier på en helt annen måte enn dagens antibiotika. Ny antibiotika angriper viktige proteiner og måten bakterier virker på. Mer kunnskap om dette kan øke effekten av antibiotika, og det kan også motvirke resistensutviklingen til dagens antibiotika.

De tre andre prosjektene skal undersøke ulike typer bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. En gruppe ved Universitetet i Oslo skal forske på coli, som forårsaker infeksjoner i blod og urinveier. I Bergen skal forskere lete etter metoder for raskere og mer presis diagnose av luftveisinfeksjoner. I Tromsø skal forskere undersøke mikroben klebsiella pneumoniae, som spiller en stor rolle i den globale spredningen av antibiotikaresistens både hos mennesker og dyr.

Les mer på nettsidene til NTNU