I alt ble det hogd 11,5 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 2022, det største årlige hogstkvantumet som er registrert.
I alt ble det hogd 11,5 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 2022, det største årlige hogstkvantumet som er registrert.

Skogeierne felte mer tømmer enn noensinne i fjor

Det ble hogd 11,5 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 2022. Aldri før er det blitt hogd så mye på ett år.

Økningen er på 60.000 kubikkmeter fra året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 508 kroner per kubikkmeter før driftskostnadene var trukket fra. Dette er den høyeste prisen noensinne.

Prisen på tømmer var 16 prosent høyere i 2022 enn året før – og den høyeste siden 2007. Omregnet til kroneverdien i fjor, tilsvarte prisen i 2007 543 kroner per kubikkmeter.

Løvtrær og gran

Massevirke av løvtrær og gran hadde den største prisøkningen i prosent.

Det skyldes blant annet at høye strømpriser har ført til stor etterspørsel etter bjørk til ved. Samtidig har tømmereksporten fra Russland stoppet opp på grunn av krigen i Ukraina.

Lagrene med massevirke av bartretømmer hos både den norske og utenlandske treindustrien har blitt stadig mindre, og etterspørselen har økt.

Prisene på sagtømmer holdt seg høye hele året, men gikk litt ned i fjerde kvartal. Massevirkeprisen fikk et historisk løft i løpet av sommeren. De gode prisene er en viktig grunn til at så mye er blitt hogd.

Prisen på massevirke har økt med 42 prosent for gran og 36 prosent for furu, når vi sammenligner fjerde kvartal i fjor med samme periode året før. Prisen på sagtømmer for både gran og furu har økt med 7 prosent i samme tidsrom.

Rekordeksport av tømmer

I alt ble det eksportert 4,3 millioner kubikkmeter tømmer i 2022. Det er en økning på 390.000 kubikkmeter fra 2021 og det største eksportkvantumet noensinne.

Til sammen ble det eksportert 2,2 millioner kubikkmeter sagtømmer og 2 millioner kubikkmeter massevirke av bartretømmer. 47 prosent av massevirket som ble hogd i 2022, ble eksportert.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS