En ulv fra Slettåsflokken blir radiomerket i Hedmark.
En ulv fra Slettåsflokken blir radiomerket i Hedmark.

Opp mot 100 ulv påvist i Norge

Det er så langt påvist mellom 86 og 96 ulv i Norge, viser en kartlegging.

Publisert

Tallene kommer fram i en ny foreløpig statusrapport fra vinterens registrering av ulv i Norge og grenserevir, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdraget fra Rovdata.

Det gjenstår fortsatt mye av vinterens kartlegging av ulv i Norge, men fra 1. oktober til 27. januar er det dokumentert 86–96 ulver i Norge.

Av disse har mellom 50 og 53 kun i Norge, mens mellom 34 og 41 holder til på begge sider av riksgrensen mot Sverige. For to av ulvene er grensestatusen usikker.