Barentshavet er rik på dyr, fugler og fisk. Det norsk-russiske miljøsamarbeidet har nå lansert forslag for å ta best mulig vare på naturmiljøet. (Foto: Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt)
Barentshavet er rik på dyr, fugler og fisk. Det norsk-russiske miljøsamarbeidet har nå lansert forslag for å ta best mulig vare på naturmiljøet. (Foto: Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt)

Nytt fra akademia: Skal styrke norsk-russisk miljøsamarbeid i nord

Norge og Russland har kommet til enighet om hvilke prioriteringer som trengs for å overvåke havis, dyreliv, sjøfugl, fiskeressurser og forurensning i Barentshavet. Forslagene er nå lansert i en norsk-russisk rapport.

Rapporten foreslår 22 felles indikatorer for miljøovervåking av Barentshavet for Norge og Russland, og ble lagt frem i Moskva i forrige uke.

Av disse er 11 indikatorer felles med overvåkingen som allerede utføres i regi av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen. Disse går primært ut på overvåking av fiskeressursene i Barentshavet. De øvrige 11 indikatorene er nye og tar for seg overvåking av havis, isavhengige arter som isbjørn og hvalross, sjøfugl og forurensning i miljøet.

Forslaget er tuftet på indikatorer som Norge og Russland allerede driver overvåking av i regi av forvaltningsplanarbeidet og annen eksisterende overvåking i Barentshavet.

De nye indikatorene skal overvåke havis, dyreliv, sjøfugl, fiskeressurser og forurensning i Barentshavet.  (Foto: Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt)
De nye indikatorene skal overvåke havis, dyreliv, sjøfugl, fiskeressurser og forurensning i Barentshavet. (Foto: Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt)

Miljø er prioritert

Miljøet i nordområdene, sammen med fiskeri, atomsikkerhet og søk og redning, er prioriterte temaer i det bilaterale samarbeidet med Russland.

– Vi er glade for at prosjektene innen havmiljøsamarbeidet har hatt god utvikling de siste årene. Vi er helt avhengig av dedikert innsats fra både Norge og Russland for å skape et godt grunnlag for god og kunnskapsbasert forvaltning av vårt felles havområde, Barentshavet, sier seniorrådgiver Nina M. Jørgensen fra Norsk Polarinstitutt.

Referanse:

Korneev mfl: Final report 2012–2015: joint Russian-Norwegian project – Ocean 3 (pdf), Kortrapport nr. 30, Norsk polarinstitutt, 2015.

Les mer om det norsk-russiske samarbeidet hos Norsk polarinstitutt

Powered by Labrador CMS