En notis fra Norsk institutt for naturforskning - les mer.

14 forsknings-, innovasjons- og undervisningsmiljøer deltar på en stor felles stand under havbruksmesse i Trondheim. Bildet er fra det første Forskningstorget, i fjor. (Foto: Aqua Nor)
14 forsknings-, innovasjons- og undervisningsmiljøer deltar på en stor felles stand under havbruksmesse i Trondheim. Bildet er fra det første Forskningstorget, i fjor. (Foto: Aqua Nor)

Havbruksmesse med eget torg for forskning

Under havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim samles en rekke store forsknings-, innovasjons- og undervisningsmiljøer for å dele forskningsbasert kunnskap fra ulike miljøer og perspektiver.

Under messen nå i august er disse miljøene samlet i den splitter nye utstillingshallen i Trondheim Spektrum under navnet Forskningstorget. Tirsdag 20. august åpner de med miniseminarer om lakselus, ny teknologi, fiskehelse, fôrressurser, markeds- og samfunnsspørsmål, miljøutfordringer og nye muligheter fra havet.

Forskningstorget skal være møteplass for diskusjoner om forskning og innovasjon, og universitetsutdanning, innen akvakultur. I år er disse på plass: Havforskningsinstituttet, Nofima, Veterinærinstituttet, Akvaplan-niva, NINA (Norsk institutt for naturforskning), NORCE, SINTEF Ocean/NTNU, UiT – Norges arktiske universitet, Nord univeSrsitet, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering), Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Les mer om møteplassen på nettsidene til Norsk institutt for naturforskning

Powered by Labrador CMS