En notis fra Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Forskere fra NINA, SINTEF og NTNU var nylig på befaring sammen med Agder Energi i Mandalsvassdraget. (Foto: Kaspar Vereide)
Forskere fra NINA, SINTEF og NTNU var nylig på befaring sammen med Agder Energi i Mandalsvassdraget. (Foto: Kaspar Vereide)

Forsker på ekstrem ombygging av vannkraft

Forestill deg at vi skulle bygd opp hele vannkraftsystemet på nytt, eller at vi ikke hadde noen begrensninger på hva vi kunne gjort. Vil vi da kunne lagd et system som både var bedre for naturen og som produserte mer kraft?

En tverrfaglig gruppe forskere i HydroCen undersøker nå ulike scenario for ekstrem ombygging av eksisterende kraftsystem hvor man samtidig forbedrer miljøforholdene.

– Vi tvinger oss selv til å tenke helt nytt, uten begrensningene som finnes i dagens kraftsystem og virkelighet, sier prosjektleder Kaspar Vereide.

Målet i prosjektet AlternaFuture er å få frem aktuelle problemstillinger og behov for forskning for å muliggjøre miljøvennlig og lønnsom ombygging i fremtiden.

Les mer om forskningsprosjektet på nettsidene til HydroCen

Powered by Labrador CMS