En notis fra Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Fjoråret ble en nedtur for fjellreven, men bestanden av voksne rever har tredoblet seg siden 2008.
Fjoråret ble en nedtur for fjellreven, men bestanden av voksne rever har tredoblet seg siden 2008.

Antall fjellrev er tredoblet på 12 år

Det levde anslagsvis 280 voksne fjellrever i Norge i fjor. Bestanden av voksne fjellrever har dermed tredoblet seg siden 2008. Den nye bestandsmodellen for fjellrev bygger på fangst-gjenfangst av unike individer og gir et realistisk anslag på hvor stor bestanden av fjellrev i Norge faktisk er.

Modellen er utviklet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket i Sverige. Overvåkingen bygger på årlig kontroll av kjente fjellrevhi, og kartlegging av antall individer gjennom DNA.

– Modellen dokumenterer at det har vært en jevn økning i bestandene i Sør- og Midt-Norge siden 2008, mens de nordligste delbestandene har vært preget av stagnasjon og nedgang, forteller seniorforsker Nina E. Eide i NINA.

Fjoråret ble imidlertid en nedtur for arten som er oppført som kritisk truet på den norske rødlista. Totalt ble det dokumentert 26 valpekull av fjellrev i Norge i 2019, mot 58 i toppåret 2018. Det går fram av rapporten Fjellrev i Norge 2019.

Les mer om fjellreven på nettsidene til NINA

Powered by Labrador CMS