Se dyrene som lever like utenfor Oslo

En ny film gir et innblikk i dyrelivet i skogen, bare noen kilometer fra hovedstaden.

Publisert

Filmen er satt sammen av klipp fra en periode på to måneder i vår og viser blant annet ulv, rev, hare, grevling og elg som lever bare ti kilometer fra Oslo.

– Dette viltkameraet er utplassert nord i Enebakk kommune. Målet er å studere gaupe, men vi opplever at det også gir oss innblikk i hele skogøkosystemet, forklarer John Odden, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

To ulver i skogen utenfor Oslo. (Foto: http://viltkamera.nina.no)
To ulver i skogen utenfor Oslo. (Foto: http://viltkamera.nina.no)

Mye aktivitet i skogen

NINA har plassert ut 350 viltkameraer i Norge, fra Østfold i sør til Troms i nord. Kameraene gjør det mulig å studere gauper og andre dyr uten å være i kontakt med dem.

– Resultatene fra gaupeovervåkingen har så langt vært gode, og vi erfarer i tillegg at viltkameraer kan gi oss mer informasjon om dyrelivet i skogen, sier Odden.

– Kameraene kan for eksempel brukes til å forske på hvordan klima og jakt påvirker dyrelivet. De kan overvåke dyrenes helsetilstand og blant annet påvise skabb. De kan også brukes til å registrere fremmede arter, forklarer han.

Deler med publikum

Viltkameraene er utplassert ved hjelp av lokale kjentfolk. I tillegg til filmsnutter som dette, legger NINA ut filmklipp og bilder fra viltkameraene på en egen nettside.

Nettsiden heter Viltkamera.

Prosjektet er finansiert av regional og nasjonal viltforvaltning.