Se dyrene som lever like utenfor Oslo

En ny film gir et innblikk i dyrelivet i skogen, bare noen kilometer fra hovedstaden.

Filmen er satt sammen av klipp fra en periode på to måneder i vår og viser blant annet ulv, rev, hare, grevling og elg som lever bare ti kilometer fra Oslo.

– Dette viltkameraet er utplassert nord i Enebakk kommune. Målet er å studere gaupe, men vi opplever at det også gir oss innblikk i hele skogøkosystemet, forklarer John Odden, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

To ulver i skogen utenfor Oslo. (Foto: http://viltkamera.nina.no)
To ulver i skogen utenfor Oslo. (Foto: http://viltkamera.nina.no)

Mye aktivitet i skogen

NINA har plassert ut 350 viltkameraer i Norge, fra Østfold i sør til Troms i nord. Kameraene gjør det mulig å studere gauper og andre dyr uten å være i kontakt med dem.

– Resultatene fra gaupeovervåkingen har så langt vært gode, og vi erfarer i tillegg at viltkameraer kan gi oss mer informasjon om dyrelivet i skogen, sier Odden.

– Kameraene kan for eksempel brukes til å forske på hvordan klima og jakt påvirker dyrelivet. De kan overvåke dyrenes helsetilstand og blant annet påvise skabb. De kan også brukes til å registrere fremmede arter, forklarer han.

Deler med publikum

Viltkameraene er utplassert ved hjelp av lokale kjentfolk. I tillegg til filmsnutter som dette, legger NINA ut filmklipp og bilder fra viltkameraene på en egen nettside.

Nettsiden heter Viltkamera.

Prosjektet er finansiert av regional og nasjonal viltforvaltning. 

Powered by Labrador CMS