En notis fra Norges musikkhøgskole - les mer.

Et hefte har råd om hvordan voksne kan forholde seg til barn, bevegelse og musikk. (Bildet viser del av forsiden på heftet)
Et hefte har råd om hvordan voksne kan forholde seg til barn, bevegelse og musikk. (Bildet viser del av forsiden på heftet)

Veileder for barnehagebarn i bevegelse

Beveger barn i norske barnehager seg fritt til ferdiginnspilt musikk i dag? Er dette viktig? Hvordan kan vi legge til rette for dette? GRUV står for Glede, Rytme, Utvikling og Vekst, en metode som setter barns kroppslige utfoldelse i sentrum og tar barns initiativ på alvor. Dette heftet oppfordrer til å la barn få ta styring i deres egen aktivitet, som en motvekt til en del av de mer voksenstyrte verktøyene som strømmer inn i barnehager landet over.

Forfatterne Rita Strand Frisk og Ane Linn Haagaas har bred erfaring med arbeid med musikk, barn og bevegelse. Frisk er førstelektor i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole. Haagaas er kulturkonsulent i Røros kommune og sanger. Kommunen har samarbeidet med forfatterne om GRUV-prosjektet, som veilederen bygger videre på.

Veiledningsheftet er rettet mot ansatte i barnehagen, som inspirasjon og veiledning til å tilrettelegge for barns kroppslige bevegelser til musikk på en enkel og barnesentrert måte. Heftet også være til inspirasjon for foreldre og andre som jobber med de yngste barna.

Les mer om veilederen på nettsidene til Norges musikkhøgskole

Powered by Labrador CMS