- Glem vindmøller i Nord-Norge

Norge utnytter bare 0,05 prosent av sitt potensial for vindkraft. Likevel anbefaler ikke forsker Balbir Singh satsing på vindmøller i Nord-Norge. - Feil beliggenhet, sier han.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Hva kan gå galt i norsk satsing på vindmøller, spurte forsker Balbir Singh på den internasjonale energikonferansen på Norge Handelshøyskole på mandag. Lokalisering er svaret. Det er ikke lurt satse på vindmøller i Nord-Norge, mener han.

Balbir Singh, forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved NHH, mener det er gode investeringsmuligheter for alternativ, miljøvennlig kraftproduksjon i dag - og mange søker om å få sette i gang vindkraftproduksjon. Norge trenger dessuten mer strøm for å bedre leveringssikkerheten til forbrukerne.

Dyrt for alle

Tidligere kom det inn mange søknader om å bygge vindmølleparker i Midt-Norge. Nå er det stor interesse for å sette opp vindmøller i Nord-Norge.

"Vindmøller i Nord-Norge blir dyrt for alle, sier Balbir Singh"
"Vindmøller i Nord-Norge blir dyrt for alle, sier Balbir Singh"

- Da blir det dyrt for alle, sier Singh.

Mandag holdt Singh foredrag ved den internasjonale energikonferansen på Norges Handelshøyskole. Temaet var nettopp lokalisering av vindkraft i Norge.

- Det er mest hensiktsmessig å plassere vindmøllene i Midt-Norge, men i dag søker flest fra Nord-Norge. Dette er et problem. Nord-Norge er ikke et ideelt område for vindkraft, sier Singh.

Må også investere i nettet

Det blåser tilstrekkelig i nord i landet, så det er ikke vinden som er problemet. Problemet ligger i overføringsbegrensninger på nettet. Når utbyggingen kommer over en viss størrelse øker behovet for forsterkninger i nettet, ettersom mer kraft skal transporteres bort fra området.

Også tapene vil øke når det ikke lenger er lokalt forbruk man dekker, og kraften skal transporteres over lange avstander. For eksempel vil transport av strøm fra Finnmark og sørover skape merkbare overføringstap i det nordiske nettet.

Singh mener en ikke kan investere i vindkraft i Nord-Norge uten samtidig investere i nettet - det samme overføringsnettet som kundene i Nord-Norge allerede i dag betaler ekstra for, sammenliknet med innbyggere lengre sør i landet.

- Ny vindkraftkapasitet i Nord-Norge uten nettinvesteringer, er ikke et alternativ. Og satsing på vindkraft i Nord-Norge med nettinvesteringer kan bli svært dyrt.

Kan produsere dobbelt så mye

- Så det er ikke mangel på vind, men overføringskostnadene som byr på problemer i nord. Skal en investere i vind, må vi ta det med minimum av kostnader, mener Singh.

- Må det inn virkemidler som gjør at flere søker fra Midt-Norge?

- Ja, de som søker konsesjon for å drive vindkraftverk må plassere det slik at det er gunstig for hele systemet.

Norge har en lang kyst med mange gode steder for vindmøller, det vil si at de har over åtte sekundmeter vind i gjennomsnitt. Vindkraftpotensialet i Norge er beregnet til 480 TWh. I dag produseres det under 0,05 prosent av det, cirka 220 GWh.

Norske myndigheter er svært positiv til satsning på elektrisk kraft fra vindmøller og legger til rette økonomisk gjennom subsidier og skatteletter. Stortinget har bestemt at det innen 2010 skal produseres minst 3 TWh vindkraft. Det vil likevel ta lang tid før myndighetenes målsetning oppnås, på grunn finansieringsproblemer og høy risiko.

Grønne sertifikater

Mange venter nå på at loven om grønne sertifikater tre i kraft. Da kan de som produserer grønn energi selge sertifikater til de som produserer forurensende kraft, noe som kan bli en viktig inntektskilde for vindkraftprodusentene.

Per i dag er det bygget ut tre større vindmølleparker, ved Havøysund i Finnmark, på Smøla og på Hitra. De to siste ligger i Midt-Norge. Mange prosjekter er foreslått langs kysten fra Lindesnes til Sør-Varanger.

Powered by Labrador CMS