En notis fra Norges Geotekniske Institutt - les mer.

De neste 12 månedene vil NGI utvikle og teste systemløsningen under realistiske forhold ved Franzefoss pukkverk på Steinshøgda i Bærum.
De neste 12 månedene vil NGI utvikle og teste systemløsningen under realistiske forhold ved Franzefoss pukkverk på Steinshøgda i Bærum.

Vant innovasjonsprosjekt for døgnkontinuerlig miljøovervåking av anleggsprosjekter

Bærum kommune inngår kontrakt med NGI om å utvikle og levere et system som kontinuerlig måler miljøbelastning rundt anleggsplasser. Overvåkingssystemet vil gjøre det mulig å iverksette tiltak umiddelbart.

Web- og mobilportalen som NGI (Norges Geotekniske Institutt) nå skal utvikle, vil sikre at byggherrer, entreprenører og kommuner får informasjon om aktivitet i anleggsprosjektet som kan skade mennesker og natur. Den store forskjellen fra tidligere er at informasjonen kommer idet aktiviteten skjer og at alle miljøparametere blir samlet i en IT portal hvor flere brukere har tilgang og tilpasset informasjon.

– Samfunnsnytte, bærekraft og innovasjon gjør prosjektet strategisk viktig for NGI. Dette prosjektet viser også at vår satsning NGI Digital som blant annet utvikler systemer for ulike typer digitale leveranser har vært riktig. Der vi tidligere leverte rapporter i etterkant, skal vi nå levere en heldigital løsning hvor kunder og samarbeidspartnere i sanntid kan få miljøovervåkingsdata direkte inn på mobil, laptop eller pc, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI.

Å utvikle en sensor-til-kunde dataservice som gjennom målinger sikrer at inngrep i terrenget ikke påfører innbyggere og natur skadelige miljøpåvirkninger, er nybrottsarbeid.

– Ja, dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt, hvor vi ved NGI vil utvikle helt nye, løsninger. Styrken vår er at vi har dybdekunnskap om det som skal måles og har hatt en avdeling for instrumentering og overvåking siden 1950 tallet. I tillegg har vi nå bygd oss opp solid digital kompetanse, slik at vi også kan levere etterspurte digitale løsninger, sier Andresen.

Les mer om prosjektet på nettsidene til NGI

Powered by Labrador CMS