En notis fra Norges geologiske undersøkelse - les mer.

Ekspertutvalget i arbeid på rasstedet noen dager etter hendelsen i desember 2019.
Ekspertutvalget i arbeid på rasstedet noen dager etter hendelsen i desember 2019.

Skred skyldes mangelfull sikring

Skredet over E18 i Larvik i desember i fjor, skyldtes mangelfull bergsikring. Det fastslår et ekspertutvalg som har kartlagt årsakene til utglidningen av 1100 kubikkmeter masse. Geolog og tidligere avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vært medlem av utvalget, som ble ledet av professor i ingeniørgeologi, Bjørn Nilsen ved NTNU.

Raset 13. desember i fjor skjedde ved en kileutglidning langs markerte sprekkeplan. Massene havnet langt ute i motorvegen, men ingen kom til skade i hendelsen. Sikringsarbeidene ble så kvalitetssikret av tredjepart. Heller ikke det arbeidet ble gjort godt nok. Utvalget mener at konsulenten burde påpekt at det manglet en stabilitetsanalyse, og at vedkommende også burde vurdert grundigere om den anviste bergsikringen var tilstrekkelig. Hovedkonklusjonen er at bergsikringen har vært for dårlig, heter det i rapporten fra utvalget.

Les mer om rapporten på nettsidene til Norges geologiske undersøkelse

Powered by Labrador CMS