En notis fra Norges forskningsråd - les mer.

EU-kommisjonen har tydelig signalisert at Grønn omstilling i stor grad vil påvirke de kommende utlysningene i neste rammeprogram, Horisont Europa.
EU-kommisjonen har tydelig signalisert at Grønn omstilling i stor grad vil påvirke de kommende utlysningene i neste rammeprogram, Horisont Europa.

Grønn omstilling vil prege Horisont Europa

EU-kommisjonen har lansert en ambisiøs satsing på Grønn omstilling (Green Deal). Målet er at EU skal bli et klimanøytralt samfunn innen 2050. Satsingen vil også prege utformingen av Horisont Europa.

Forslaget til veikart for en europeisk Grønn omstilling fikk bred tilslutning i EU-parlamentet 15. januar. Veikartet beskriver hvordan EU skal bli et klimanøytralt samfunn innen 2050, i tråd med målene i Parisavtalen.

Kommisjonen legger mye prestisje i dette arbeidet og føringene vil i stor grad prege EUs politikk, inkludert forsknings- og innovasjonspolitikken. Satsingen vil innebære omfattende omstillinger på områder som klima, energi, transport, sirkulær økonomi, pengepolitikk, forskning og innovasjon.

Vil påvirke Horisont Europa

EU-kommisjonen har tydelig signalisert at Grønn omstilling i stor grad vil påvirke de kommende utlysningene i neste rammeprogram, Horisont Europa.

Horisont Europa er ikke ferdig forhandlet ennå, men det er tydelig at målene i Grønn omstilling vil påvirke en rekke forsknings- og innovasjonsområder som transport, energi, klima, biodiversitet, digitalisering m.m.

Les mer om saken på hjemmesidene til Forskningsrådet

Powered by Labrador CMS