IKT-forskning gir konkurransekraft

Sju av ti bedriftsledere mener det er viktig for deres bedrift at det drives IKT-forskning i Norge, ifølge en ny undersøkelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Utvikling av nye IKT-løsninger blir stadig viktigere for konkurransekraften i egen bransje, ifølge norske bedrifter. Ill.foto: Shutterstock.com
Utvikling av nye IKT-løsninger blir stadig viktigere for konkurransekraften i egen bransje, ifølge norske bedrifter. Ill.foto: Shutterstock.com

Norsk næringsliv og samtlige bransjer er helt avhengig av IKT, viser undersøkelsen som er gjennomført for Norges forskningsråds program for IKT-forskning VERDIKT.

I undersøkelsen er 2000 bedriftsledere i et representativt utvalg av næringslivet blitt intervjuet. 

76 prosent svarer at utvikling av nye IKT-løsninger blir stadig viktigere for konkurransekraften i egen bransje. 71 prosent oppgir at det også er viktig for deres bedrift at det drives IKT-forskning i Norge.

Aktive bedrifter viktig

– Dette er en oppsiktsvekkende entydig tilbakemelding fra et samlet næringsliv og en bekreftelse på at vi ikke bare kan kjøpe IKT fra utlandet, sier Olaug Råd, programkoordinator i VERDIKT.

– Selv blant eksportbedriftene som opererer internasjonalt, mener tre av fire bedriftsledere at det er viktig for deres bedrift at det drives IKT-forskning i Norge.

En av fem norske bedrifter oppgir at de investerer i innovasjon, forskning og utvikling (FoU) innen IKT.

Bedriftene mener det først og fremt er viktig at det drives forskning på tjenester og programutvikling i Norge og i mindre grad på hardware, hvor henholdsvis 84 mot 44 prosent svarer dette.

– Det er viktig at norsk IKT-forskning er relevant for næringslivet, og det er viktig at bedriftene selv tar en aktiv del i dette. VERDIKT vil i år utlyse rekordstore 200 millioner kroner til IKT-forskning.

– Dette skal ikke minst stimulere næringslivets satsning på IKT-forskning i en tid hvor internasjonale konjunkturer er krevende, og omstilling og investering i fremtidig verdiskaping er helt nødvendig, sier Råd.

Forskes over hele landet

Det er i typiske byfylker som Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag at flest bedrifter satser på nye IKT-løsninger.

Det er viktig at bedriftene selv tar aktivt del i IKT-forskningen, mener Olaug Råd, programkoordinator for VERDIKT. Foto: Einar Ravndal
Det er viktig at bedriftene selv tar aktivt del i IKT-forskningen, mener Olaug Råd, programkoordinator for VERDIKT. Foto: Einar Ravndal

Bransjemessig leder tjenesteytende næringer an, fulgt av industrien. Primærnæringene og bygge- og anleggssektoren er næringslivets IKT-sinker.

–  Større bedrifter og eksportbedriftene utmerker seg ved å jobbe aktivt med innovative løsninger innen IKT, sier Råd.

– Dette er i seg selv ikke overraskende. Det som er mer slående er at IKT-forskning og innovasjon i så stor grad foregår over hele landet og i alle bedriftsstørrelser.

65 prosent av norske bedriftsledere mener at norsk næringsliv er internasjonalt konkurransedyktig innen IKT. Kun 11 prosent er uenig i dette, mens 24 prosent svarer vet ikke.

Spesielt eksportbedriftene og de største bedriftene fremhever Norges konkurransekraft på området.

Store ambisjoner

Tre av fire bedrifter som investerer i forskning og utvikling innen IKT, sier at bedriften er avhengig av ansatte med spesialkompetanse på området.

Hver femte har behov for arbeidskraft med doktorgradskompetanse i IKT. Olaug Råd anslår at et sted mellom fem og ti tusen norske bedrifter ønsker doktorgradskompetanse innen IKT.  

– Næringslivets etterspørsel etter doktorgradskompetanse innen IKT er betydelig og vitner om at mange bedrifter har store ambisjoner. Det bekreftes også ved at det er mer enn ti ganger flere som er enig i at Norge har kompetanse til å drive forskning innen IKT på et internasjonalt nivå, enn som er uenig i dette, sier Råd.

Undersøkelsen er gjennomført av Perduco for Norges forskningsråd blant et representativt utvalg på 2000 bedrifter i mars/april 2009. 

Lenke: Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (VERDIKT)
 

Powered by Labrador CMS