Bilde fra byen Timisoara i Romania. Her ble den første workshopen i det interregionale EU-prosjektet holdt. (Foto: Gratziela Ciortuz/CC BY-SA 4.0)
Bilde fra byen Timisoara i Romania. Her ble den første workshopen i det interregionale EU-prosjektet holdt. (Foto: Gratziela Ciortuz/CC BY-SA 4.0)

Skal vurdere om innovasjonsstrategi fungerer

Nordland står bak Norges første EU-godkjente innovasjonsstrategi. Nordlandsforskning er med på oppfølgingen.

Seniorforsker Einar Lier Madsen reiste nylig til den vakre byen Timisoara i Romania. Det skyldes at Nordland fylkeskommune er først ute i Norge med en innovasjonsstrategi i tråd med EU-kommisjonens anvisninger for smart spesialisering.

Men hva er smart spesialisering?

Etter finanskrisa utviklet EUs eksperter en guide for innovasjon. Den sier at alle regioner kan utvikle seg, ut fra egne forutsetninger. Regionene skal lage strategier, bygd på en analyse og en bestemt metode.

Nordlandsforskning og SINTEF skal i perioden 2016-2019 følgeforske strategien. Det betyr at forskerne skal:

  • Utvikle en kunnskapsplattform for smart spesialisering i Nordland
  • Bidra til utvikling og utprøving av tiltak
  • Gjennomføre effektevaluering av strategien
  • Formidle resultatene

Lier Madsen er med i gruppen som følgeforsker strategien.

Det er imidlertid ikke bare Nordland som har utviklet denne typen innovasjonsstrategi. Nordland fylkeskommune er med i et EU-prosjekt som samler seks regioner fra like mange ulike land.

Hver region har utviklet en innovasjonsstrategi for smart spesialisering, slik som Nordland fylkeskommune. Prosjektet handler om å utveksle erfaringer og utvikle oppfølgingssystem som sørger for at strategiene fungerer i praksis.

Powered by Labrador CMS