Med bidrag fra et 50 talls forskere fra inn- og utland og et budsjett på over 90 millioner kroner er Opplevelser i nord det største reiselivsforskningsprosjektet som er igangsatt i Norge per i dag og antakelig også et av de største på verdensbasis. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)
Med bidrag fra et 50 talls forskere fra inn- og utland og et budsjett på over 90 millioner kroner er Opplevelser i nord det største reiselivsforskningsprosjektet som er igangsatt i Norge per i dag og antakelig også et av de største på verdensbasis. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Stort norsk forskningsprosjekt om reiseliv er ferdig

Etter åtte år er forskningsprosjektet Opplevelser i nord i avslutningsfasen. 

Reiselivsforskning er aktuelt som aldri før. Det skjer mye bra i norsk reiseliv og mange mener dette er vår nye framtidsnæring. Nylig la regjeringen fram sin reiselivsmelding, der ambisjonene er høye.

Norge er et høykostland hvor reiselivet i liten grad kan konkurrere på pris. Da må det satses på utvikling av interessante opplevelser og produkter av høy kvalitet for å kunne hevde seg i konkurransen. I prosjektet Opplevelser i nord er hovedoppmerksomheten rettet mot nettopp dette: Hvordan kan reiselivsbedriftene oppnå større verdiskaping gjennom innovasjon og tilegnelse av kunnskap og kompetanse om kunder og opplevelsesskaping?

– Sammen med bedrifter har vi kommet langt i å få en bedre forståelse av hva innovasjon i reiselivsnæringen er og hvordan dette leder til nye og forbedrede opplevelser, utvikling og verdiskaping i bedriften, sier seniorforsker Einar Lier Madsen, som er prosjektleder for Opplevelser i nord.

Forskerne bak prosjektet inviterer til sluttkonferanse 15. mai hos Norges forskningsråd.

Powered by Labrador CMS