En notis fra Nord universitet - les mer.

Betydningen av pedagogisk kompetanse hos fagansatte har kommet mer i fokus innen forskningsmiljøer og hos studenter og fagansatte. (Foto: Roger Grostad)
Betydningen av pedagogisk kompetanse hos fagansatte har kommet mer i fokus innen forskningsmiljøer og hos studenter og fagansatte. (Foto: Roger Grostad)

Slik skal studentene bli mer motivert til å lære

Universitetspedagogikken møter krav om læringsformer som i større grad motiverer studentene. Ny forskning løfter frem studentaktiv læring som løsningen.

Kvaliteten på undervisningen ved universiteter og høgskoler er et tema som ofte går igjen i diskusjoner om våre utdanningsinstitusjoner. Vi hører historier om dårlig undervisning og om forelesninger som ikke inspirerer, samt påstander om at universitetene er masseprodusenter av middelmådighet.

– Universitetspedagogikken blir møtt av krav om undervisnings- og læringsformer som i større grad fremmer studentenes motivasjon og læringsutbytte. Dette krever mer studentaktive læringsformer og andre læringsfremmende tiltak.

– Klart behov for å variere læringsformene

Det sier universitetslektor Britt Paula Mørkved ved Handelshøgskolen på Nord universitet, som sammen med flere kollegaer er aktuelle med en forskningsbasert og tverrvitenskapelig bok kalt nettopp Studentaktiv læring – praksisnær undervisning i høyere utdanning.

Med denne antologien ønsker redaktørene Britt Paula Mørkved, Svein Loeng og Brit Solli Isachsen å bidra med kunnskap og refleksjonsartikler som er basert på forskning og der læringsformene er studentaktive. Slik at andre undervisere skal få eksempler fra pedagogisk praksis.

– Dette er et område med stort potensiale og hvor vi har flere og store utfordringer. Mange undervisere har nok hengt fast i mye tradisjonell undervisning, mens det er et helt klart behov for å variere både læringsformene og studentansvaret i selve læringa.

– Her gir artiklene nyttige kunnskap om bruk av ulike verktøy for læring, der lærerrollen i større grad handler om bruk av veiledning og refleksjon, sier Mørkved.

Alle artiklene i boka er frittstående, og bygger på empiri fra fire ulike fagfelt: entreprenørskap, trafikkfag, organisasjonsfag og ex.phil. Flere av artiklene er svært aktuelle og gir forskningsbasert kunnskap til dagens diskusjoner om læringen og læringssituasjonene i høyere utdanning.

Les mer om studentaktiv læring og boka på hjemmesidene til Nord universitet

Powered by Labrador CMS