En notis fra Nord universitet - les mer.

Levi Gårseth-Nesbakk (t.v.) er ansatt som prorektor for utdanning og Ketil Eiane er ny midlertidig prorektor for strategi og omstilling.
Levi Gårseth-Nesbakk (t.v.) er ansatt som prorektor for utdanning og Ketil Eiane er ny midlertidig prorektor for strategi og omstilling.

Nyansettelser i ledelsen ved Nord universitet

Styret ved Nord universitet ansatte nylig prorektor for utdanning og en midlertidig prorektor for strategi og omstilling.

I stillingen som prorektor for utdanning, og rektors stedfortreder, har styret vedtatt å ansette Levi Gårseth-Nesbakk. Stillingen er en åremålsstilling på fire år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år.

Gårseth-Nesbakk har vært konstituert i stillingen som prorektor for utdanning siden februar i år. Han kommer fra en stilling fra professor ved Handelshøgskolen ved Nord universitet, der han også har vært prodekan for utdanning ved fakultetet.

Nord universitet skal på nyåret i gang med arbeidet med å utvikle en ny strategi. Omstilling som følge av vedtaket om ny studiestedsstruktur krever flere omstillingsprosesser, som skal kobles til strategiarbeidet.

Prorektor for strategi og omstilling skal sikre at universitetet har tilstrekkelig kapasitet til å lede og koordinere omstillingsarbeidet, og også ha overordnet ansvar for å lede strategiprosessen ved Nord universitets, som starter i januar.

Styret har ansatt Ketil Eiane som prorektor for strategi og omstilling, fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Eiane er i dag er dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet.

Les mer om tilsettingene på hjemmesidene til Nord universitet

Powered by Labrador CMS