En notis fra Nord universitet - les mer.

De jobber for grønn campus: Bakerst fra venstre: Andreas Vestvann Johnsen, studentleder Bodø, utviklingsleder Terje Almendingen og rådgiver Arne Martin Svartnes, Digitalisering og infrastruktur, kommunikasjonsrådgiver Svein-Arnt Eriksen, produsent Tord Apalvik, Nordlandsforskning, førsteamanuensis Roberto Rivas Hermann, Handelshøgskolen (HHN), professor Joost Andre M Raeymaekers, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) og stipendiat Aurelien Delaval (FBA). Foran, fra venstre, miljørådgiver Marthe Melnes Bodø kommune , forskningsleder miljø Ingrid Agathe Bay-Larsen, Nordlandsforskning og Tuva Øyen, Seacirk og Inter studentforening. (Foto: Per Jarl Elle)
De jobber for grønn campus: Bakerst fra venstre: Andreas Vestvann Johnsen, studentleder Bodø, utviklingsleder Terje Almendingen og rådgiver Arne Martin Svartnes, Digitalisering og infrastruktur, kommunikasjonsrådgiver Svein-Arnt Eriksen, produsent Tord Apalvik, Nordlandsforskning, førsteamanuensis Roberto Rivas Hermann, Handelshøgskolen (HHN), professor Joost Andre M Raeymaekers, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) og stipendiat Aurelien Delaval (FBA). Foran, fra venstre, miljørådgiver Marthe Melnes Bodø kommune , forskningsleder miljø Ingrid Agathe Bay-Larsen, Nordlandsforskning og Tuva Øyen, Seacirk og Inter studentforening. (Foto: Per Jarl Elle)

Klarere miljøprofil for Nord universitet

Det nye pilotprosjektet «Green Campus Bodø» mobiliserer alle ansatte og studenter. «Green Campus Bodø» er et pilotprosjekt forankret i Bodø som består av forskere, studenter, administrativt og teknisk ansatte fra Nord universitet og Nordlandsforskning.

Hensikten er å skape en klarere bevissthet om totalbruken av energi, CO2-utslipp, avfallshåndtering og valget av innsatsvarer i driften.

Nord universitet har, i likhet med universiteter og høgskoler over hele verden, en forventning om at høyere utdanningsinstitusjoner bør lette på klimafotavtrykket. Ambisjonene for prosjektet er at resultatene skal bringes inn i hele organisasjonen.

– Green Campus Bodø er Nord universitets bidrag til å gjøre teori om til praksis ved å endre våre holdninger og adferd basert på rådene, blant annet fra FNs klimapanel og kunnskapen om tapet av arter i naturen, sier Tanja Ellingsen, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Les mer om «Green Campus Bodø» på nettsidene til Nord universitet

Powered by Labrador CMS